Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access Vestre Viken

Tildelt: kr 22 000

Støtte til åpen publisering i Vestre Viken

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet