Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

SINTEF Gull 2015 OA

Tildelt: kr 11 000

Søknad om dekking av APC for OA Totalt er to artikler med APC på 21.014 NOK

Aktivitet:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang