Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Tildelt: kr 39 000

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang