Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effective Stuttering Treatment (EST)

Alternativ tittel: Effektiv stammebehandling

Tildelt: kr 15,3 mill.

Stamming er en kommunikasjonsvanske som berører mer enn ett av ti barnehagebarn innen 4-årsalderen. Selv om stammingen opphører naturlig hos mange, utvikler inntil 35 % av barna vedvarende stamming. Siden stamming innebærer en økt risiko for kognitive, atferdsmessige og følelsesmessige reaksjoner er tidlig og effektiv behandling avgjørende både for å hindre utvikling av vedvarende stamming og for å forebygge potensielle uheldige konsekvenser. For å kunne tilby forskningsbasert behandling er det behov for å oppsummere tidligere studier som har indersøkt effekten av stammebehandling for barnehagebarn samt å utvikle kunnskap om hvilke(n) komponent(er) som er effektive i å redusere stammingen deres. EST-prosjektet har som hovedmål å utvikle et behandlingsprogram for barnehagebarn som stammer. Som kunnskapsgrunnlag for utvikling av behandlingsprogrammet har vi gjort en Cochrane review av internasjonale effektstudier, en kvalitativ innholdsanalyse av innholdskomponenter i stammebehandlingsprogram og en systematisk review av implementeringskvalitet i behandlingsstudier. Basert på resultatene av disse kunnskapsoppsummeringene samt en spørreundersøkelse til helsesykepleiere, barnehagelærere og logopeder om deres praksis med barnehagebarn som stammer har vi designet et nytt behandlingsprogram som er testet ut i en multiple single case studie med fem barnehagebarn som stammer. Basert på resultatene og erfaringene fra denne case-studien samt en intervjuundersøkelse med barnas foreldre er behandlingsprogrammet revidert og det gjennomføres en ny single-case studie som også har tatt hensyn til power.

Stuttering is a communication disorder that affects more than one in every ten children by 4 years of age. Although many children recover naturally from stuttering, up to 35% of children develop persistent stuttering. Children who stutter can develop adverse cognitive, behavioral and emotional reactions to stuttering close to the onset of the disorder. Effective treatment is therefore critical to minimise a child's risk of developing persistent stuttering as well as the development of adverse reactions. The effectiveness of existing stuttering treatments for young children has not been systematically reviewed. There is also limited knowledge about how existing treatments work. Current treatments are comprised of multiple components. It is unknown however what role (if any) each component plays in reducing stuttering. The EST projects main aim is to develop and trial a stuttering treatment for young children. To inform the development of this new treatment we have conducted a suite of sub studies; a Cochrane review of existing international treatment trials, a qualitative content analysis of the individual components of existing stuttering treatment programs and a systematic review of the implementation quality of existing clinical trials of stuttering treatments. We have also developed and administered a survey to public health nurses, kindergarten teachers and speech language pathologists in Norway exploring their management practices with young children who stutter. These sub studies, together with the outcomes from a phase II trial of the new program, will contribute to addressing the objective of the EST project which is to improve knowledge of effective stuttering treatments for young children worldwide. The novel stuttering treatment program have been evaluated in a phase I trial with five kindergarten children who stutter. Based on the results of this study and complementary data that we collected from interviews with the parents of participating children about their expectations pre-treatment we have refined the program and proceed to recruitment for a phase II trial. Outcomes from this experimental study will be disseminated to childhood educators, health professionals and any other professionals involved in the care of young children who stutter. Working towards a consistent and unified management approach across all early childhood professionals who work with young children who stutter will enhance our ability to minimise each child's likelihood of developing persistent stuttering and the associated negative consequences that can otherwise last for the rest of their lives.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet