Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and quality of life in Alzheimer patients

Alternativ tittel: Effekter av instrumentalundervisning på nevroplastisitet, humør og livskvalitet på Alzheimers pasienter

Tildelt: kr 14,4 mill.

Musikk har stor påvirkningskraft på hukommelsen til pasienter med nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom (AS). Men selv om det finnes indikasjoner på at musikkintervensjoner kan hjelpe AS pasienter med å lindre AS-symptomer, er det fortsatt stor mangel på forskning av høy kvalitet på hvordan kognitive, emosjonelle og sosiale faktorer i forbindelse med musikk kan bidra til å forbedre livet til AS-pasienter. I dette forskningsprosjektet vil AS-pasienter, pasienter med Mild Kognitiv Svikt (MKS) og individer med Subjektiv Kognitiv Nedgang (SKN) delta i en ettårig intervensjon som består av sangundervisning og korsang, på en måte som er tilpasset disse individene. En annen gruppe deltar i en ettårig intervensjon med fysisk aktivitet. Hjerneavbildning (magnet resonanstomografi, MRI) brukes til å undersøke effekten musikk og fysisk aktivitet har på hjernens alder, forandringer i hjernens anatomi og om den kan redusere degenerasjon av hjernen. Videre har prosjektet som mål å finne ut hvordan slike effekter påvirkes av kognitive, emosjonelle og sosiale aspekter ved musikkintervensjonen, i tillegg til å undersøke endringer i familiemedlemmenes/omsorgspersonenes, livskvalitet. Intervensjoner for AS-pasienter, MKS-pasienter eller individer med SKN iverksettes i samarbeid med Bergen kommune og et nettverk av nasjonale og internasjonale eksperter, og den vil inneholde trening for musikkterapeuter. Vi vil formidle prosjektets resultater til både pasienter, pasientorganisasjoner, terapeuter og allmennheten. Foreløpig evidens viser lovende resultater av musikalsk og fysisk aktivitet blant være studiedeltakere: Hjernene til deltakerne ble yngre over intervensjonsforløpet.

Music has powerful effects on memory in patients with neurodegenerative diseases. However, although there is anecdotal evidence for beneficial effects of active music interventions in patients with Alzheimer's disease (AD), there is lack of high-quality research investigating this issue, and the cognitive, emotional, and social factors that contribute to potentially beneficial effects of music making in AD patients are largely unknown. In a randomized controlled intervention trial, a cohort of AD patients who have learned a musical instrument during childhood and adolescence, but did not continue playing during their professional career, will undergo twelve months of instrumental music lessons specifically tailored for AD patients. Structural and functional magnetic resonance imaging (MRI) will be used to determine changes in brain age (as compared to two control groups), and voxel-based morphometry will be computed to determine contributions of different factors of the music intervention (cognitive, emotional, and social) to plastic changes of brain morphology, and a potential deceleration of brain atrophy. In addition, quality of life of patients and family members / family caregivers will be assessed. In cooperation with the Bergen municipality, and a strong network of national and international partners, the neurocognitive music therapy will be implemented, involving training of music therapists, and communication of results to patients, patient groups, and therapists. The applicant is among the world-leading scientists on music and the brain and has high-ranking publications on (a) effects of music making on brain plasticity, (b) on neural correlates of memory for music, and (c) neurocognitive music therapy. The applicant already has preliminary evidence from piloting studies for clear effects of music making in AD patients on mood, and even hints for a slower progression of the disease.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet