Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traumatic brain injury; needs and treatment options in the chronic phase. A randomized controlled community-based intervention

Alternativ tittel: Traumatisk hjerneskade; behov og behandlingsmuigheter i senfase. En randomisert kontrollert kommunalt forankret intervensjon.

Tildelt: kr 13,6 mill.

Traumatisk hjerneskade (TBI) affiserer sentralnervesystemet og medfører behov for høyspesialisert medisinsk behandling etterfulgt av rehabilitering. Vedvarende helseproblemer med redusert fysisk og kognitiv funksjon samt emosjonelle problemer er vanlig. Behandling og rehabilitering er derfor nødvendig i tidlig som i senere faser. Kunnskap om effektive tiltak i senere faser er mangelfull. I dette prosjektet ønsker vi derfor å vurdere effekten av en rehabiliteringsrettet intervensjon, basert på den enkeltes viktigste mål. Intervensjonen skal forankres i kommunen og gjennomføres på pasientens hjemsted. Basert på de problemene personen selv synes er viktigst å få bistand til, vil tiltak bli utarbeidet og gjennomført i samarbeid med helsepersonell i kommunen. Det overordnede målet er å fremme deltakelse på de arenaer som er viktig for den enkelte. En pilotstudie med 6 deltakere er gjennomført. I den randomiserte studien er 120 personer inkludert, hvorav halvparten har vært randomisert til intervensjonsgruppen, og den andre halvparten fått den vanlige oppfølgingen i kommunen. Deltakerne følges opp etter 4 og 12 mnd. Effekten av intervensjonen vil evalueres i forhold til kognitiv og emosjonell funksjon samt deltakelse. Betydningen for familien vil også bli vurdert. Brukere har vært involvert i utarbeidelse og gjennomføring av studien, vil involveres i utarbeidelse av endelige resultater og implementering. Resultatene fra studien vil ha relevans for andre tilstander. Det ligger et betydelig innovasjonspotensiale i å etablere nye modeller for samarbeid og informasjonsoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Traumatic brain injury (TBI) affects the persons central nervous system with a need for extensive and highly specialized initial health care provision followed by comprehensive rehabilitation efforts, as life-long medical, cognitive, emotional and behavioural changes are to be expected. The proposal includes a complex intervention study addressing the long-term treatment needs and the effect of a goal-oriented community-based rehabilitation program for individuals with TBI living at home. The feasibility of the proposed interventions, and the implementation of procedures, will be explored in an initial pilot study. An individualized and goal-oriented intervention will be provided in the persons home environment in close collaboration with family members and local health care providers. The person´s most troubling TBI symptoms, such as memory loss, executive dysfunction, emotional and interpersonal problems and sensory problems will be targeted, with the main aim of promoting community re-integration. One hundred and twenty patients will be enrolled in the study, with half being randomly allocated to the intervention group, and subsequently compared to the second group receiving treatment as usual. Efficacy of the intervention will be measured along dimensions related to cognition, emotional functioning, family functioning and community participation. Users will be involved in the development of the intervention, discussion of results and implementation. Cost-benefit and process evaluation analysis will be provided along with intervention effect evaluations. The findings of this study will bear relevance to other conditions involving chronic neurological deficit, and have innovation potential in establishing new modes of collaboration and knowledge transition between specialized acute and post-acute neurosurgical and rehabilitation facilities, and rehabilitation services in the municipalities.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering