Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study

Alternativ tittel: Kognitiv rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade. En randomisert kontrollert studie.

Tildelt: kr 14,6 mill.

Ervervet hjerneskade er en hjerneskade som oppstår etter fødselen som følge av for eksempel ulykker, hjernesvulst eller infeksjon. Slik skade rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år og kan redusere det vi kaller kognitiv funksjon, slik som oppmerksomhet, hukommelse, læring, språk og eksekutive funksjoner. Eksekutive funksjoner er de funksjonene hjernen har som gjør det mulig å planlegge og gjennomføre aktiviteter som å kle på seg, lage mat, ha et sosialt liv og å kunne prestere på skolen og å klare dagliglivet. Siden barn vokser og utvikler seg kan en hjerneskade ha større konsekvenser enn hos voksne, fordi hjernefunksjoner som enda ikke har utviklet seg påvirkes også av skaden. Før trodde vi at det er vanskelig å trene opp kognitive evner etter en hjerneskade. Ny kunnskap om hjernens funksjon har imidlertid vist oss at vi kan ha tatt feil. Dette har medført en interesse for å utvikle nye metoder med siktemål å trene hjernefunksjoner. Vi har nå gjennomført "hjernetreningsstudien" for å vurdere effekt av ulike typer hjernetrening hos barn og ungdom fra 10-18 år. Metodene er ment å fremme bevisstgjøring omkring dagliglivets oppgaver og utfordringer og pasienter og foreldre vil lære ulike strategier for håndtere dagligdagse aktiviteter som før treningen var vanskelige. Vi har undersøkt om gruppebaserte hjernetreningsmetoder er i stand til å forbedre kognitiv funksjon (og særlig eksekutive funksjoner) etter ervervet hjerneskade hos 80 barn og ungdom. I tillegg til å vurdere effekt rett etter intervensjon har vi også målt effekt av hjernetreningen etter seks måneder. Hvorfor er en slik studie viktig? Både pasienter, deres familie, helsepersonell og helsemyndigheter etterspør bedre rehabiliteringsmetoder for barn og ungdom med ervervet hjerneskade. Vi håper denne studien vil vise at hjernetrening gir en langsiktig helsegevinst og et bedre liv for denne pasientgruppen. Vi har avsluttet inklusjon og gjennomført hjernetrening på alle gruppene, og testing 6 måneder etter hjernetrening er gjennomført for alle grupper. Vi jobber nå med analyser og resultater, og skriver publikasjoner som beskriver kognitiv funksjon, livskvalitet og trøttbarhet hos ungdom med ervervet hjerneskade.

Acquired brain injury (ABI) is one of the leading causes of death and disability in children and adolescents. Unlike adult injury, pediatric ABI does not only impact cognitive functions at the time of injury or onset of disease, but also cognitive functions yet to develop. Change in cognitive function is associated with negative impact on everyday function, academic achievement, social relationships, independence and future employment. Hence, improvements by cognitive rehabilitation interventions may potentially have important life-long effects. Patient organizations and governmental reports describe severe deficiencies in rehabilitation services for children. Important knowledge gaps and methodological shortcomings have been identified in pediatric cognitive rehabilitation research, including the need to evaluate long-term effects, larger sample size, and investigate if variables such as age, etiology or medical treatment influence intervention outcomes. The present study has been designed in close proximity between a multidisciplinary team and relevant user groups to address methodological weaknesses of prior studies. The study presents a long-awaited act directed towards a vulnerable patient group, hopefully closing knowledge gaps and seeks to give rise to new and evidence-based interventions that can be implemented in clinical practice. The research group has conducted a pilot on the study intervention and outcome assessment and has included patients and families from this pilot in the development of the current proposal. The study will be conducted as a multidisciplinary and a multicenter study with two sites that have extensive clinical experience with the patient group. Cooperation with key international actors, including developers of the most central methods employed in the study, has also been established. This project will further strengthen national and international collaboration, and ensure frontline knowledge within pediatric cognitive rehabilitation

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering