Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Edda, Tidsskrift for nordisk litteraturforskning 2017

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektnummer:

260730

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Se søknadens Vedlegg A.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform