Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2016

Tildelt: kr 32 000

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice er et fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet ble opprettet og utga sitt første nummer i 2013. Tidsskriftet søker om midler til å utgi 2 temanummer i 2017. Det søkes om midler til redaksjonssekretær, teknisk støtte og språkvask. TEMANUMMER 1: (Im)politeness in intercultural encounters Artiklene er basert på en internasjonal konferanse Artiklene skrives i 2016,fagfellevurderes og revideres i 2017. Antall artikler: 7 Temanummeret utgis: juni 2017 TEMANUMMER 2: Emerging Perspectives in Comparative Education: Citizenship, Multiculturalism and New Technologies Artiklene er basert på bearbeidede innlegg fra en internasjonal konferanse. Artiklene skrives ferdig,fagfellevurderes og revideres i 2017. Antall artikler: 8 Temanummeret utgis: desember 2017

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet