Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Nordic journal of Science and Technology Studies 2017

Tildelt: kr 25 000

Dette prosjektet søker publikasjonsstøtte for utgivelse av det fagfellevurderte tidsskriftet Nordic Journal of Science and Technology studies i 2017. Tidsskriftet vil da være inne i sin femte årgang. Målsetningen er å fortsette å gi ut to nummer årlig, med til sammen 8-12 fagfellevurderte artikler, bokomtaler av aktuelle titler, samt annet faglig debatt- og kommentarstoff. Tidsskriftet er rangert som et nivå 1-tidsskrift i UHRs liste over vitenskapelige publiseringskanaler. Tidsskriftet praktiserer full open access, og vil fra medio 2016 innføre en forfatterbetaling á 5000 NOK per artikkel, for å dekke utgifter knyttet til publisering. Tidsskriftet vil i 2017 utgis på NTNUs egen publiseringsplattform. Utover publiseringen av to nummer av NJSTS, vil prosjektperioden benyttes for å øke oppmerksomheten om tidsskriftet ved hjelp av aktive og mer målrettede "call for papers" gjennom sentrale STS-epostlister (STS-norge, Cosmobilities, EASST/Eurograd osv), via vårt redaksjonsråd og internasjonale råd, samt deltakelse på relevante konferanser, workshops osv.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet