Tilbake til søkeresultatene

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Utenlandsopphold (3mnd) for Silje Mæland hos professor Daniella Mazza Monash University og dr. Bianca Brijnath Curtin University

Tildelt: kr 0,19 mill.

Formålet med utenlandsoppholdet er å tilbringe tid i et forskningsmiljø som holder høyt akademisk nivå. Silje Mæland er forsker II ved Uni Research Helse, Stress, helse og rehabilitering forsker allmennlegers og andre aktørers innvirkning på sykefravær og uføretrygd. Professor Mazza og dr. Brijnath´s forskningsfelt og metoder overlapper Mæland´s og vil kunne bidra i diskusjoner og nye forskningsideer rundt årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. I 2011 var jeg i Canada hos dr. Coté og fikk et bredt internasjonalt nettverk.Gjennom det planlagte oppholdet i Australia, ved to universitet vil jeg utvide et tverrfaglig, internasjonalt nettverk av forskere innen samme felt.

Budsjettformål:

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav