Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Internasjonale filmfestivaler. Arena og plattform for utvikling av kultur og næring. I lys av nettverksteori og "bølge-fenomener".

Alternativ tittel: International Film Festvals as arena and platform for development of culture and business.

Tildelt: kr 0,35 mill.

Filmfestivaler er som Marijke De Valck skriver svært lite omhandlet innenfor akademia. Etter at man opplevde en global festival-boom i perioden 1990-2010 har det avstedkommet en fornyet interesse også fra akademia. En rekke sentrale akademikere og teoretikere har begynt å se på internajsonale fimfestivaler med nye briller - ledet an av bl.a Marijke De Valck. Denne avhandlingen vil bli en del av en voksende akademisk interesse for fenomenet internasjonale filmfestivaler.

Internasjonale filmfestivaler. Arena og plattform for utvikling av kultur og næring. i lys av nettverksteori og analyse av historiske «bølge-fenomener». Festival og næring. Oppgaven vil søke å kartlegge beveggrunnene for offentlig støtte til festivalsektoren sett i lys av offentlig støtte til filmproduksjon. Filmfestivaler fungerer som møtested for nasjonal og regional filmindustri. Kartleggingen av relasjoner mellom festivalen, filmkommisjonen, det regionale filmfondet, filmsenteret, og den regionale produserende bransjen blir et viktig element i avhandlingen. Festival og kultur. Festivalene utgjør en egen distribusjonsindustri. Det er en betydelig del av verdens samlede filmproduksjon som kun har dette markedet som mål. En kvantitativ undersøkelse om norske festivalers nettverk for å bygge opp sitt eget program vil også inngå som en sentral del av avhandlingsarbeidet. Avhandlingen vil også rette søkelyset mot de internasjonale filmfestivalenes betydning i en større kulturell sammenheng, nasjonalt så vel som globalt. Avhandlingen vil trekke linjer mellom de næringsmessige nettverkene og løsningene på den ene siden og filmfestivalens betydning i et større filmkulturelt perspektiv på den andre siden. Dette tenkes synliggjort blant annet gjennom et case-studium av den rumenske filmbølgen på midten av 2000-tallet. Case-Study: Cannes betydning for den rumenske suksessen 2005-2007. Kan vi knytte kunnskap, teori og filmhistorie rundt bølgefenomener til nettverksteoriene? I perioden 2005-2007 vant rumenske filmer alle de viktigste prisene på filmfestivalen i Cannes. «Plutselig» skulle alle filmfestivaler verden over ha rumensk film, talentene og enestående filmer stod klare og ble rullet ut i stor stil de kommende årene. Kan man finne likheter innenfor nettverksteorier som gjør det relevant å sammenligne det nasjonale gjennombruddet for rumensk film tidlig på 2000-tallet samtidig som man begynte å definere målene for et gjennombrudd i Norge?

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune