Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EHiN Future Health

Tildelt: kr 49 999

Prosjektnummer:

261154

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

EHIN Future Health 2016 er en større versjon av EHiN-konferanse fra 2014- og 2015, der den i 2016 kobles sammen med European Telemedicine Conference. Til dette er arrangementet planlagt i Spektrum, Oslo, og satser på minst 1000 deltagere. Målet er at dette skaper en platform der de ulike aktørene i Norge kan dra nytte fra hverandre, utveksle informasjon og skape nye klynger. Norge har gode helsetjenester, og det er viktig at vi greier å dra dem over til en digitalisert helsesystem. Vi vet at det er mange i verden som jobber med dette, og for at Norge skal ha en reell betydning i denne utviklingen. Noen av organisasjonene som er med: Legeforeningen, Sykepleieforbundet, Oslo og andre kommuner, KS Helse Sør Øst, Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett, Kreftforeningen, Games for Health, ExtraStiftelsen, og flere. IKT-Norge har hovedansvaret for EHiN Future Health 2016.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon