Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjekt med fokus på samskaping (co-creation) av bærekraftige mobilitetsløsninger på bydelsnivå (COMONE-prosjektet).

Tildelt: kr 0,16 mill.

Det søkes om PES-midler for å utarbeide og levere en full søknad for COMONE-prosjektet (forslag nr 723271) til Horizon2020. COMONE-prosjektets hovedmål er å demonstrere innovative samarbeidsbaserte tilnærminger til å levere bærekraftige mobilitetsløsninger på bydelsnivå, samt å sørge for en plattform for å spre disse tilnærmingene og mobilitetsløsningene til andre europeiske bydeler. COMONE-prosjektet fokuserer på samskaping (co-creation) mellom ulike aktører, hvor kommune og andre offentlige myndigheter ikke er initiativtagere, men støttespillere i prosessene. Det skal gjennomføres et demonstrajonsprosjekt i Drammen. Her er hensikten å etablere en mer bærekraftig, effektiv og bylivsvennlig vareleveringstjeneste. Den nye tjenesten rettes mot distribusjon av varer og pakker til butikker, bedrifter og handlende i Drammen sentrum. Det fokuseres på samordning av ulike former for varelevering: Varer til butikker og andre aktører i sentrum, varer kjøpt via netthandel og privatpersoners hjemtransport av varer. Den nye vareleveringstjenesten i Drammen skal være: - Et økonomisk bærekraftig forretningskonsept - Miljøvennlig (bidra til reduserte klimagassutslipp og forurensning) - Bidra til at sentrum blir mer attraktivt for handel, aktiviteter og byliv - Bidra til at sentrumsbutikker blir mer konkurransedyktige (bedre kundeservice og miljøprofil) - Bidra til at det er enklere å handle i sentrum uten bil (varer kan leveres hjemme) - Ha overføringsverdi til andre byer, både i Norge og utlandet. Hovedutfordringen ved etablering av COMONE-prosjektet er å skaffe tilstrekkelige ressurser i søknadsfasen. I søknadsfasen er det behov for ressurser til koordinering av 5 prosjektidéer og 18 samarbeidspartnerne i 5 forskjellige europiske byer, samtidig med at det er behov for ressurser til koordinering av 5 samarbeidspartnerne fra ulike sektorer i demonstrasjonsprosjektet i Drammen.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020