Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Internet-Based Mindfulness and Yoga Intervention for Relapse Prevention

Tildelt: kr 0,26 mill.

Stadig flere mottar behandling for rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser. Mens mange forskjellige typer tiltak har vist seg å være effektive på kort sikt, så er tilbakefall svært vanlig. Det å kunne tolerere negative følelser og ikke handle på dem på en uhensiktsmessig måte er kjerneutfordringer i rusmisbruk, så vel som i mange psykiske lidelser. Metoder fra yoga ser ut til å kunne hjelpe direkte i forhold til disse utfordringene. Internettbaserte tiltak har vist seg å ha god effekt i kombinasjon med god rekkevidde og 24/7 tilgjengelighet for en rekke rusmiddelproblemer samt psykiske problemer. Internett kan også brukes til å skape en plattform for økt integrasjon og kontinuitet i omsorg. Vi har derfor i dette forprosjektet samlet en gruppe eksperter (klinikere, brukere, yogalærere og forskere) for å utvikle et prosjekt som kombinerer all relevant kunnskap til en effektiv internettbasert intervensjon for å understøtte forebygging av tilbakefall. Dette samarbeidet resulterte i en prosjektsøknad med god brukerforankring som ble sendt til programmet BEHANDLING våren 2017.

Whereas many different kinds of interventions have proven effective in the treatment of substance abuse and mental disorders, few of them have reliable long-term effects. Relapse rates after treatment are high. Directing and regulating behavior, as well as tolerating and regulating emotions are core challenges in substance abuse as well as in many mental disorders. Yoga-based interventions show good effect in increasing affect regulation, and mindfulness-based interventions show good effects on ability to inhibit negative thoughts as well as addictive behaviors. Internet-based interventions have been shown to have good efficacy in combination with good reach and 24/7 availability for a variety of substance abuse problems as well as mental health issues. The Internet can also be used to create a platform for increased integration and continuity in care. We propose in the current pre-project to bring together a group of experts (clinicians, users and researchers) to develop a project combining all the respective knowledge into an effective Internet-based intervention to support relapse prevention and recovery. Specifically, we will develop a full proposal to BEHANDLING, and protocols for the intervention and an effectiveness trial, respectively.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering