Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian International Partnership for Excellent Education and Research on High Performance Computing Data Science with Supercomputer

Alternativ tittel: Sino-Norwegian International Partnership for Excellent Education and Research on High Performance Computing Data Science with Supercomputer

Tildelt: kr 3,9 mill.

Dette partnerskapet mellom norske og kinesiske institusjoner for forskning og høyere utdanning gjennomfort sommerskoler, workshops, seminarer og mobilitetsopphold for forskere og forskere for å lære anvendelse av HPC-metoder (High Performance Computing) til datavitenskapelige problemer. I løpet av de tre siste månedene av prosjektet fullførte to studenter fra Universitetet i Stavanger sine mobilitetsopphold ved Huazhong University of Science and Technology. I tillegg ble den avslutningskonferansen arrangert av National Supercomputer Center i Guangzhou med deltakelse fra alle partnere. Under avslutningen reflekterte partnere av det gode samarbeidet de siste tre årene, og utviklet en plan for fortsatt samarbeid i fremtiden. Flere ideer inkluderte felles Norge-Kina-applikasjoner innen digitalisering, samt planlegging for utvidelse av det nåværende Superdata-prosjektet som for tiden er under evaluering av Norges forskningsråd. Samarbeidet ble tildelt en pris fra Chinese Society for Science and Technology Journalism for deres bidrag innen datavitenskap. To prosjekter som samarbeidspartnerne søkte om i forrige rapporteringsperiode under oppfordringen til kinesisk-norske samarbeidsprosjekter om digitalisering, ble ikke finansiert under sluttfasen. Som et resultat av dette prosjektet og det pågående partnerskapet utover INTPART, kan både vitenskapelig forskning og teknologiske innovasjoner akselereres ved en spredning av HPDA-ekspertise innen akademia, industri og offentlig sektor. Dette prosjektet og anerkjennelse av resultater har gitt flere muligheter, spesielt for de norske partnerne i både fremtidige samarbeid med forskningsinstitusjoner, men også bransjepartnere. Til sammen var partnerskapet en store suksess og forventes å fortsette tiltrekke talentfulle studenter og gi sterkt bidrag til fremragende forskning og utdanning i norske akademiske miljøer.

(1) The project conducted three summer/winter schools and four workshops. (2) Sixteen researcher mobility stays occurred during the project period (3) Four separate projects were applied for to extend and expand the partnership (4) Five research articles were printed in high quality journals with several more submitted and still under review.

This partnership between Norwegian and Chinese institutions of research and higher education will conduct summer schools, workshops, seminars and mobility stays for post-graduate students and researchers, to teach the application of HPC methods to data science problems. This field is called high performance data analysis (HPDA). The partnership will teach joint courses, and in so doing build a complete HPDA curriculum. Beyond INTPART the Partnership will ultimately offer an ongoing international joint degree programme on HPDA. Through the collaboration, research-based education will be implemented and refined, and high-quality research papers will be published by PhD students participating actively in the educational events. Public sector and industry professionals will also be invited. Large volumes and varieties of data require not only massive storage capacity and intelligent structuring of data, but also high processing power to perform extensive analysis and modelling. This is why HPC methods are needed, as the field of data science matures to meet the increasing demands from Big Data research and applications. The technical challenges in this project consist of teaching a concise, integrated view of various parallel processing paradigms together with data analysis, as well as key technologies in the various aspects of HPDA. Educationally, the focus will be on extending an instructional approach, through collaborative open-ended problem-solving, into the practice of HPDA research. As a result of this project and the ongoing Partnership beyond INTPART, both scientific research and technological innovations can be accelerated by a proliferation of HPDA expertise in academia, industry, and public sector. Altogether, the Partnership will attract talented students and add greatly to the excellence of research and education in Norwegian academic environments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research