Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helhetlig behandlingsforløp demens, til nytte for pasientene, familienettverket og helsetjenestene

Tildelt: kr 0,23 mill.

Forprosjekt behandling ?Et helhetlig behandlingsforløp for personer med demens? Formålet med forprosjektet er å etablere en samarbeidskonstellasjon som utarbeider et prosjekt for helhetlig behandlingsforløp for PMD med mål å optimalisere tjenestetilbudet, støtte og styrke familienettverkene samt styrke restfunksjon og egenomsorgsevne hos PMD. Sentral i dette er å identifisere kunnskapshull og flaskehalser i behandlingsforløpet samt søke synergieffekter med utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap. Det vil etableres et tverrfaglig samarbeid med faglig og metodisk kunnskap for å kunne utvikle et prosjekt som når beskrevne mål. Implementering av ny kunnskap vil være sentralt i prosjektet. For å sikre relevante problemstillinger og nyttige endepunkter planlegges brukermedvirkning i hele forskningsprosessen. Prosjektet har stor samfunnsmessige relevans og vil kunne bidra med kunnskap for å møte sentrale utfordringer i offentlig sektor. Prosjektet antas å ha stor betydning på individnivå for PMD og dere familieomsorgsgivere. Studien møter intensjonen til samhandlingsreformen, Helse Omsorg 21, Demensplan 2020, og Fremtidens primærhelsetjeneste ? nærhet og helhet. Prosjektet vil forankres og utføres i Helse Vest. Nasjonale samarbeidspartnere i styringsgruppen muliggjør overføring og implementering av resultatene på et nasjonalt nivå. Det forventes stor individ- og samfunnsmessig nytteverdi i ved å identifisere tiltak som gjør at PMD kan bo i eget hjem så lenge man selv ønsker.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering