Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

Alternativ tittel: Forskning og utdanning på atomkjernens fasonger og resonanser

Tildelt: kr 4,5 mill.

Samarbeidsprosjektet INTPART ble igangsatt for å styrke UiOs forsknings- og utdanningssamarbeid i kjernefysikk med University of California Berkeley (UCB) i USA og Universitetet i Stellenbosch (SUN) med iThemba LABS i Sør-Afrika. Et av målene var å gjennomføre fremragende forskning og involvere studenter i internasjonale forskningsprosjekter. Prosjektet bidro til å øke deltakelsen av studenter på master- og doktorgradsnivå ved eksperimenter helt på forskningsfronten, samt på internasjonale konferanser og studentutveksling. Eksperimenter der man studerer eksotiske kjerner ved ISOLDE, CERN, og komplementære eksperimenter ved iThemba LABS, LBNL Berkeley og ved Syklotronlaboratoriet ved UiO er eksempler på hva INTPART ga mulighet til. Prosjektmøter, vitenskapelige workshops og intensive sommerskoler ble organisert for å gi ansatte og studenter unik kompetanse som tidligere ikke har vært mulig på samme nivå. Et annet mål var å gjøre studentutvekslingen enklere på alle nivåer for både studenter og utdanningsinstitusjoner ved å få gode avtaler på plass mellom universitetene og forhåndsgodkjente bachelor-kurspakker. Dette kom fort på plass. Et tredje mål var å utvikle samarbeid om utdanning og utvikle intensive sommerkurs for master- og doktorgradsstudenter som ga studiepoeng ved alle 3 universiteter. Disse intensivkursene ble gitt to ganger i året, ved UiO i juni og i Sør-Afrika i november, og tok for seg sentrale temaer i kjernefysikk som ikke kunne bli gitt som tradisjonelle kurs ved UiO og dermed ga studenter kompetanse de tidligere ikke hadde mulighet for å tilegne seg på samme måte. Temaene på sommerskolene var forskjellige kjernefysiske fenomener knyttet til "nuclear shapes and resonances". På disse sommerskolene har studenter fra alle tre land deltatt. Følgende sommerskoler har blitt gitt: Fission and Nuclear Reactions, Oslo 2017 Forelesere fra: UCB (3 stk), UiO (2 stk). Studenter: 4 fra UiO, 4 fra UCB og 4 fra SUN. Advanced Nuclear Reactions and Applications to Astrophysics, Stellenbosch 2017 Forelesere fra: UiO (3 stk), SUN og Michigan State University (MSU) og Université Libre de Bruxelles (ULB). Studenter: 9 fra UiO og 11 fra SUN/iThemba. The Oslo Method, Oslo 2018 Forelesere fra: UCB (2 stk) og UiO (3 stk). Studenter: 7 fra UiO, 2 fra UCB og 5 fra SUN. Shell Model Calculations, Stellenbosch 2018 Forelesere fra: Universitetet i Tokyo, iThemba, UCB og UiO (2 stk). Studenter: 7 fra UiO, 7 fra SUN Resonances in Atomic Nuclei, Oslo 2019 Forelesere fra: University of Groningen, iThemba, TU-Darmstadt, UiO. Studenter: 7 fra UiO, 3 fra UCB og 8 fra SUN (+ 1 fra Konan, Japan, dekket av et symbiotisk INTPART-prosjekt) Advanced Nuclear Reactions and Applications to Astrophysics, South Africa 2019 Forelesere fra: UiO (5 stk), SUN, UCB, ULB, CEA (Frankrike) Studenter: 12 fra UiO, 4 fra SUN/iThemba, 1 fra UCB (+4 fra Japan og 1 fra TU-Darmstadt) Det er sterk symbiose mellom dette INTPART-prosjektet og et annet INTPART-prosjekt vi har med institusjoner i Japan (Computational Genomics Team Bioinformatics Group RIKEN, University of Tokyo, Konan University og RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science), og deltakere fra Japan ble støttet av det prosjektet. I vår søknad om utvidelse av prosjektet har vi søkt om å også inkludere TU-Darmstadt, og i den forbindelse var en student fra TUD med på sommerskolen. Reise- og oppholdsstøtte til konferanser har også kunnet bli gitt til studenter og forskere fra samarbeidsuniversitetene. Ved alle konferanser og workshops har både master- og PhD-studenter fått presentert arbeidet sitt, enten gjennom foredrag eller plakat. Følgende konferanser har blitt støttet: 6th Workshop on Level Densities and Gamma Strength-Functions, Oslo 2017 Deltakere støttet av prosjektet: 17 14th Nordic Meeting on Nuclear Physics, Svalbard 2018 Deltakere støttet av prosjektet: 26 Compound Nuclear Reactions Conference, Berkeley 2018 Deltakere støttet av prosjektet: 6 7th Workshop on Level Densities and Gamma Strength-Functions, Oslo 2019 Deltakere støttet av prosjektet: 47 African Nuclear Physics Conference, Kruger National Park Deltakere støttet av prosjektet: 3 I tillegg til støtte i forbindelse med sommerskoler og konferanser, har INPART også kunnet støtte korte og lengre studentopphold hos samarbeidsinstitusjonene for å utføre eksperimenter ved de forskjellige laboratoriene, eller samarbeide med verdensledende eksperter i deres felt. I november 2017, samtidig med sommerskolen i Stellenbosch, så hadde vi signering av MoU mellom iThemba LABS og UiO. Alle mål om tettere samarbeid mellom UiO, SUN og UCB og større studentdeltagelse i toppforskning er nådd.

-The FRIPRO Nuclear shapes and resonances has greatly benefited from this INTPART project which has allowed PhD and master students to participate in and contribute to cutting edge research at iThemba, Berkely and Oslo -The INTPART project has lead to six two-week intensive schools offering specialized courses in the field of nuclear physics, which gave credits to PhD and master students from partner institutions -Ca. five collaboration meetings each year focusing on writing scientific papers for publication and planning new experiments/projects. Two new on-going master projects on medical isotope production and an SFI application fall 2019 -Students have increased their professional skills by holding presentations at the summer schools and conferences, as well as hands-on computational training and scientific writing -Co-supervision of students -Tightened collaboration between UiO, UCB and iThemba/SUN and increased student network

The research project addresses some of the key questions of modern nuclear physics: How does the nuclear structure change with temperature? How do nuclear shapes and the shell structure evolve across the nuclear chart toward more exotic nuclei? Providing experimental data related to these questions is essential to benchmark and improve theoretical nuclear structure models. It can furthermore have an impact on nuclear astrophysics, helping to understand how heavy elements are made in the universe, and improve our understanding of reactions occurring in nuclear reactors. It includes experiments to study exotic nuclei at ISOLDE, CERN and complementary experiments at IThemba Labs, LBNL Berkeley and the Oslo Cyclotron. The INPART project aims to strengthen collaboration with University of California Berkeley, USA, iThemba Labs and the University of Stellenbosch, South Africa. Both scientifically and for education. This project also aims to increase master and PhD student participation in cutting edge research, by supporting their travel to the experiments at ISOLDE CERN, at iThemba LABS, South Africa, LBNL Berkeley, USA and at the Oslo Cyclotron, Norway. We will also organize collaboration meetings, scientific workshops and summer schools. Make student exchange at all levels easier, by getting good agreements in place between the Universities and pre-approved bachelor course packages. We will develop and teach intensive courses for master (and PhD) students which will give credits at all 3 universities. The project is divided in 3 work packages focused on Research, education and student exchange.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research