Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting FIeld work and LAboratory experiments to numerical MOdeling in a changing marine environment

Alternativ tittel: Hav i endring: kobling av feltstudier og laboratorieeksperiment med numerisk modellering

Tildelt: kr 4,0 mill.

Kjernen i dette prosjektet er å utdanne neste generasjon havforskere ved å gi gode møteplasser og anledning til å besøke forskere med komplementære ferdigheter. Prosjektet har ei nettside der aktivitetene er omtalt i mer detalj: https://filamo.w.uib.no/. I 2017 arrangerte vi den første sommerskolen - 'Bridging Methods in Marine Science: From the Lab to Models'. Sommerskolen ble gjennomført på Espegrend marinbiologiske stasjon i Bergen, 11.-16. august 2017, med mer enn 20 deltakere. Den første FILAMO workshopen om 'Obstacles in communication between field-, lab- and modelling work' ble avholdt like etter, 18. og 19. august 2017 i Bergen. Totalt 30 professorer, forskere og PhD studenter fra 10 ulike land (Kanada, Danmark, Tyskland, Ungarn, Japan, Norge, Sør- Afrika, Spania, UK, USA) deltok. I desember 2017 deltok Øyvind Fiksen (prosjektleder, UiB), Coleen Moloney (PI, UCT) og Christian Lindemann (coordinator, UiB) på Norway South-Africa Science Week i Pretoria, Sør-Afrika. Øyvind Fiksen hadde ein presentasjon om FILAMO på sesjonen Green Maritime - Sustainable Use of the Oceans. Etter dette møtte vi den norske ambassadøren til Sør-Afrika, som senmere nevnte prosjektet i et intervju på TV. Fiksen, Moloney og Lindemann møttest i Cape Town for videre planlegging av aktivitetene. En annen FILAMO workshop om 'Movement Ecology of Marine Organisms: linking observations, data analysis tools and models' ble arrangert 10.-13. september 2018 ved University of Cape Town, Sør-Afrika. Her deltok 21 studenter og 10 seniorforskere fra 13 land (Kanada, Danmark, Frankrike, India, Italia, Norge, Filippinene, Portugal, Skotland, Singapore, Sør-Afrika, USA, Wales). I desember 2018 holdt Christian Lindemann (koordinator, UiB) og Jan Heuschele fra Universitetet i Oslo (prosjektpartner) en presentasjon med tittelen 'From peers to public: Obstacles, benefits and impact of cross-methodological communication') på den tredje International Marine Science Communication Conference (COMMOcean), med deltakere fra ulike marine institutter, statlige organ, NGOer, og havforskere. I månedsskiftet oktober/november 2018 dro Øyvind Fiksen til Sør-Afrika som en del av delegasjonen til KD og UiB til Pretoria og Cape Town, Sør-Afrika. Han holdt et invitert foredrag om forskningsbasert utdanning og FILAMO-prosjektet der: Building the research-education nexus in South-Africa & Norway. Dette var del av en sesjon om utdanning innenfor havdelen i programmet. På den fjerde internasjonale workshopen om trekkbaserte tilnærminger til liv i havet (Solstrand, april 2019) presenterte Christian Lindemann arbeid med fokus på forbedret integrering av biologisk kunnskap i modellering, spesifikt på biologisk drevet oppdrift regulering av marine diatomeer (Scaling buoyancy regulation in marine diatoms). Flere deltakere fra Sør-Afrika, USA og Norge deltok her med støtte fra prosjektet. Under samme workshop møttes Øyvind Fiksen, Josefin Titelman (PI, UiO) og Christian Lindemann for å diskutere fremdriften i prosjektet og for å planlegge fremtidige aktiviteter. FILAMO-workshopen 'Ecological forecasting' ble organisert av Josefin Titelman (PI, UiO) 10. - 15. oktober 2019 i Drøbak. Totalt 20 deltakere og 5 undervisere fra 6 land deltok. Christian Lindemann og Øyvind Fiksen ledet en poster sesjon om 'Training and Communication Across Disciplines and Methodological Approaches in Marine Science' (ED24C) på Ocean Science 2020 Meeting 16-21 februar 2020 i San Diego, USA. De presenterte også en poster om FILAMO på dette møtet. FILAMO støttet konferansen ?Pint of Science? Norway (19th - 21st May), og der arrangerte Christian Lindemann en dag med fokus på ?Oceans & Climate change? (pintofscienceno.wixsite.com/2021/pint21-bergen-Wednesday). FILAMO samarbeider med fokusgruppen MODIV (Modelling Different Components of Marine Plankton Biodiversity, modiv.w.uib.no) som sammen presenterte en poster på Advances in Marine Ecosystem Modeling Research (AMEMR) konferansen (12.-15. Juli 2021) og en annen på ASLO Aquatic Science Meeting (23.-25. Juni 2021). Totalt 9 ph.d.-studenter, 4 unge forskere og 4 seniorforskere har blitt støttet av mobilitetsstøtte i prosjektet. Denne mobiliteten knytter sammen forskning i syv land (Senegal, Sør-Afrika, Norge, USA, Storbritannia, Danmark, Japan og Frankrike). Rapportene fra forskningsoppholdene er offentlig tilgjengelige på prosjektsiden (filamo.w.uib.no/mobilitet- erfaring). På grunn av Covid-19 pandemien har alle aktiviteter og forskningsopphold blitt satt på vent eller kansellert. Den planlagte sommerskolen som skulle gått 10-14 august 2020 ble avlyst. Vi planlegger nå en annen sommerskole ombord på Statsraad Lehmkuhl under One Ocean Expediton (oneoceanexpedition.com), som inngår i UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Vi søkte om og fikk forlenging av prosjektet ut 2022.

The ability to communicate, collaborate and work successfully within the interdisciplinary field of marine science requires the integration of field work and laboratory experiments with numerical modelling. To achieve this, marine and maritime educational programs need to develop candidates with broader skills and competencies, including the ability to understand models and simulations which are important tools for policy development and management. The overall aim of our project is to improve the integration of field studies and laboratory experiments into marine numerical modelling activities, an ability of even greater importance for generations to come. Connecting bioCEED, a Centre of Excellence in Higher Education at the University in Bergen, to strong research environments in South Africa, other research groups in Norway and a broad network of international collaborators, the project will allow students and young researchers in marine sciences to access a combination of cross-methodological research, training and education. We will provide scientific and educational meeting places in the form of workshops and summer schools, exchange opportunities and travel grants to facilitate capacity building, as well as a collaborative network with leading international research groups. The development of lasting structures, through of joint and co-badged degrees and new project applications, together with a flux of ideas and inspiration for sustained improvement in the educational capacities and practices for all researchers and institutions involved will ensure sustained and long lasting legacy of the project.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research