Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting FIeld work and LAboratory experiments to numerical MOdeling in a changing marine environment

Alternativ tittel: Hav i endring: kobling av feltstudier og laboratorieeksperiment med numerisk modellering

Tildelt: kr 4,0 mill.

Kjernen i dette prosjektet er å utdanne neste generasjon havforskere ved å skape gode møteplasser og anledning til å besøke forskere med komplementære ferdigheter. Prosjektet har en nettside der alle aktivitetene er omtalt i mer detalj, se https://filamo.w.uib.no/. I 2017 arrangerte vi den første sommerskolen - 'Bridging Methods in Marine Science: From the Lab to Models' på Espegrend marinbiologiske stasjon i Bergen, 11.-16. august 2017, med mer enn 20 deltakere. Den første FILAMO workshopen om 'Obstacles in communication between field-, lab- and modelling work' ble avholdt like etter, 18. og 19. august 2017 i Bergen. Totalt 30 professorer, forskere og PhD studenter fra 10 ulike land (Kanada, Danmark, Tyskland, Ungarn, Japan, Norge, Sør- Afrika, Spania, UK, USA) deltok. Vi bidro også med støtte til deltakere fra USA og Sør-Afrika til 3. møte i serien 'Trait-based Approaches to Ocean Life' i Bergen 2017. I desember 2017 deltok Øyvind Fiksen (prosjektleder, UiB), Coleen Moloney (PI, UCT) og Christian Lindemann (coordinator, UiB) på Norway South-Africa Science Week i Pretoria, Sør-Afrika, med innlegg. Etter dette møtte vi den norske ambassadøren til Sør-Afrika, som senere nevnte prosjektet i et intervju på TV. Fiksen, Moloney og Lindemann møttest i Cape Town for videre planlegging av aktivitetene. En workshop om 'Movement Ecology of Marine Organisms: linking observations, data analysis tools and models' ble arrangert 10.-13. september 2018 ved UCT. Her deltok 21 studenter og 10 seniorforskere fra 13 land (Kanada, Danmark, Frankrike, India, Italia, Norge, Filippinene, Portugal, Skotland, Singapore, Sør-Afrika, USA, Wales). I desember 2018 holdt Christian Lindemann (koordinator, UiB) og Jan Heuschele fra Universitetet i Oslo (prosjektpartner) en presentasjon med tittelen 'From peers to public: Obstacles, benefits and impact of cross-methodological communication') på den tredje International Marine Science Communication Conference (COMMOcean). I oktober/november 2018 dro Øyvind Fiksen med en delegasjonen fra KD og UiB til Pretoria og Cape Town med et invitert foredrag om forskningsbasert utdanning og FILAMO-prosjektet der: Building the research-education nexus in South-Africa & Norway. På den 4. workshopen om trekkbaserte tilnærminger til liv i havet (UK, august 2019) fikk flere deltakere fra Sør-Afrika, USA og Norge reisestøtte. FILAMO-workshopen 'Ecological forecasting' ble organisert av Josefin Titelman (PI, UiO) 10. - 15. oktober 2019 i Drøbak. Totalt 20 deltakere og 5 undervisere fra 6 land deltok. Christian Lindemann og Øyvind Fiksen ledet en poster sesjon om 'Training and Communication Across Disciplines and Methodological Approaches in Marine Science' (ED24C) på Ocean Science 2020 Meeting 16-21 februar 2020 i San Diego, USA. De presenterte også en poster om FILAMO på dette møtet. FILAMO støttet konferansen Pint of Science Norway (19th - 21st May 2021), og der arrangerte Christian Lindemann en dag med fokus på Oceans & Climate change. FILAMO samarbeider med fokusgruppen MODIV (Modelling Different Components of Marine Plankton Biodiversity, modiv.w.uib.no) som sammen presenterte en poster på Advances in Marine Ecosystem Modeling Research (AMEMR) konferansen (12.-15. Juli 2021) og en annen på ASLO Aquatic Science Meeting (23.-25. Juni 2021). Totalt 9 ph.d.-studenter, 4 unge forskere og 4 seniorforskere har blitt støttet av mobilitetsstøtte i prosjektet. Denne mobiliteten knytter sammen forskning i syv land (Senegal, Sør-Afrika, Norge, USA, Storbritannia, Danmark, Japan og Frankrike). Rapportene fra forskningsoppholdene er offentlig tilgjengelige på prosjektsiden (filamo.w.uib.no/mobility- experiences). One Ocean Expedition: På grunn av Covid-19 pandemien ble alle aktiviteter og forskningsopphold blitt satt på vent eller kansellert en periode, men i 2021 var vi i gang ombord på Statsraad Lehmkuhl under One Ocean Expedition (oneoceanexpedition.com), som inngår i UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Den første aktiviteten her var 'Science and sailing' fra Miami til New York, ledet av Havforskningsintituttet, her bidro FILAMO til at 11 unge forskere og studenter fra UiB deltok. FILAMO gav også støtte til 6 Honours-studenter fra Cape Town som var med på emnet Hav, klima, samfunn, som varte i fire måneder på etappen fra Valparaiso til Palau. Vi var også med på etappen mellom Maputo og Cape Town, 10 døgn ombord i januar 2023, der vi bidro med støtte til sommerskolen Advance Ocean Synergy Course i regi av Nansensenteret. Her var det med 60 studenter og unge forskere som fikk undervisning før, under og etter seilasen. Etter sommerskolen hadde vi en siste FILAMO workshop med tittelen 'Teaching ocean science and SDGs in higher education: Perspectives from IAU HESD Clusters and South-African Masters program in Ocean Science (SAMOS)'. Dette var i samarbeid med IAU og Prima Learning (INTPART). Dette førte til en Erasmus+ søknad mellom mange universitet i Sør-Afrika og med UiB som partner.

The FILAMO (https://filamo.w.uib.no/) project has supported several large and smaller events in ocean science and education. It has brought many researchers, and particularly early carreer scientists, from countries outside EU to collaborators, meetings and conferences they would otherwise not be able to go to. FILAMO certainly has created 'meeting places and opportunities to integrate and communicate across field- and laboratory- and numerical modelling approaches' - but it has also created connections between people at a level that was difficult to anticipate. The most spectacular educational experience FILAMO gave may have been the six honors students from University of Cape Town sailing across the Pacific with Statsraad Lehmkuhl - four months including regular watches to sail the tallship, while attending a 30-ECTS course about ocean, climate and society. Later FILAMO was part of a summer school with 60 students and young researchers and a similar number of researchers from 30 different nations from Maputo to Cape Town. It is difficult to measure the impact of such experiences, but at least on a personal level, it is a lifetime experience. As a builder of international understanding and networking connections, it is difficult to think of a better arena. FILAMO has also been important to support the 'trait-based approach' in marine science in general, a theme that has developed a bit on the side of the large oceanographic and management organizations. It has been an example of how scientific paradigms can emerge bottom up, and move from one discipline to another, and break methodological and disciplinary borders - which was a key goal for the project. The project has strengthened ties between UiB and UCT in particular. The last part of FILAMO was a workshop in Cape Town, following a summer school integrated in the One Ocean Expedition. The meeting asked how to teach and integrate SDGs in higher education with a focus on SDG 13 and 14, and we invited the university representatives in IAUs Global Cluster on Higher Education and Research for Sustainable Development. This group had never before had a chance to meet physically, but with support from FILAMO this became possible. We combined this group with a South-African consortium of universities working to establish a a joint national Masters program in Ocean Sciences through a 3-year EU Erasmus+ project ‘South-African Masters program in Ocean Science’ (SAMOS). The application was submitted, with UiB as a partner, and hence hopefully bridging FILAMO network into a new form of collaboration.

The ability to communicate, collaborate and work successfully within the interdisciplinary field of marine science requires the integration of field work and laboratory experiments with numerical modelling. To achieve this, marine and maritime educational programs need to develop candidates with broader skills and competencies, including the ability to understand models and simulations which are important tools for policy development and management. The overall aim of our project is to improve the integration of field studies and laboratory experiments into marine numerical modelling activities, an ability of even greater importance for generations to come. Connecting bioCEED, a Centre of Excellence in Higher Education at the University in Bergen, to strong research environments in South Africa, other research groups in Norway and a broad network of international collaborators, the project will allow students and young researchers in marine sciences to access a combination of cross-methodological research, training and education. We will provide scientific and educational meeting places in the form of workshops and summer schools, exchange opportunities and travel grants to facilitate capacity building, as well as a collaborative network with leading international research groups. The development of lasting structures, through of joint and co-badged degrees and new project applications, together with a flux of ideas and inspiration for sustained improvement in the educational capacities and practices for all researchers and institutions involved will ensure sustained and long lasting legacy of the project.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research