Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education in Quantitative Macroeconomics with Focus on Inequality: Cooperation Between UiO, UPenn and UToronto

Alternativ tittel: Forskning og undervisning i kvantitativ makroøkonomi med fokus på ulikhet: Samarbeid mellom UiO, UPenn og UToronto

Tildelt: kr 1,5 mill.

I tråd med Økonomisk institutts strategi om å være del av den europeiske eliten i makroøkonomi, samt strategien til Universitetet i Oslo om å styrke sin posisjon som et ledende forskningsintensivt universitet, arbeider vi nå for å formalisere, styrke og utvide vårt samarbeid med to verdensledende forskningsmiljøer: University of Pennsylvania, USA, og University of Toronto, Canada. Begge universiteter har fremtredende fagmiljøer innen kvantitativ makroøkonomi. Vårt mål er langsiktig samarbeid som inkluderer studentmobilitet, utveksling av forskning og vitenskapelige ansatte, samarbeid om artikler og publikasjoner mellom forskere og/eller studenter, samt en konferanse organisert i fellesskap. I august hvert år i prosjektets treårige løpetid har vi avviklet intensivt PhD kurs i kvantitativ makroøkonomi med ledende eksperter fra University of Toronto og University of Pennsylvania som forelesere, Professor Diego Restuccia (University of Toronto, 2017), Professor Dirk Krueger (University of Pennsylvania, 2018), Professor Jose-Victor Rios-Rull (University of Pennsylvania, 2019). PhD studenter og postdoktorer fra UiO samt PhD studenter fra de andre nordiske land og forskere fra Norges Bank og BI deltok på kurset. I november 2019 arrangerte vi en felles konferanse for professorer, postdoktorer og PhD studenter fra de tre universitetene i Philadelphia. To av våre postdoktorer, Yikai Wang og Lan Lan presenterte på konferansen. Professor Kjetil Storesletten presenterte en artikkel i samarbeid med Hans Holter (UiO) og Serdar Ozkan (University of Toronto) som er et av resultatene av samarbeidet med University of Toronto. Alle år i prosjektets løpetid har det vært betydelig utveksling av forskere mellom universitetene. Forskere fra Universitetet i Oslo har reist til University of Pennsylvania og University of Toronto og forskere fra UPenn og UToronto har kommet til Oslo. Vi har også fått 2 felles artikler akseptert for publikasjon samt påbegynt en rekke artikler som enten er under vurdring for publikasjon, eller som vi fortsatt arbeider med. En av våre PhD studenter, Herman Kruuse var på besøk på University of Pennsylvania i et halvt år, fra september 2018 til januar 2019. Han hadde et produktivt forskningsopphold med professor Jose-Victor Rios-Rull som veileder ved vertsinstitusjonen.

The project has given a lift to Ph.D. education in quantitative macroeconomics at University of Oslo. The organized under the project PhD courses have been attended by PhD students and postdocs from the Nordic countries and researches from the central bank of Norway and BI. It helped the young researchers to meet the peers and start networking. The project contributed to the education at Master level: engagement of the leading experts in teaching and developing the course materials improved the quality of program. The research visits of PhD, post-docs and professors resulted in intensive collaboration and start of new research.Two of initiative have got funding from RCN. This was the first INTPART project, and It showed how the administration and research staff should coordinate and work together on the improvement of education process and research. But still the project has been a success.

The Principal Investigators in this INTPART project have one FRIHUMSAM Researcher Project and one ERC Advanced Grant that qualify for the INTPART funding program. The two qualifying projects are part of the Center of Excellence, ESOP, also a qualifying project. The two qualifying projects, headed by the principal investigators are both focusing on quantitative macroeconomics and inequality. They are: 1) Inequality in Macroeconomics: Empirical Evidence, headed by Professor Marcus Hagedorn: http://www.sv.uio.no/esop/english/research/projects/hetmacro/. 2) The Macroeconomics of Inequality, Development and the Welfare State, headed by Professor Kjetil Storesletten: http://www.sv.uio.no/esop/english/research/projects/macroinequality/. In line with our department strategy of belonging to the European elite in macroeconomics, and the University of Oslo's strategy to strengthen its international position as a leading research-intensive university through a close interaction between research and education, we are now aiming to formalize, strengthen and build out our collaboration with two world leading research groups, the University of Pennsylvania, USA and the University of Toronto, Canada. They both have particular strengths in quantitative macroeconomics. Our goal is a long term collaboration which includes student mobility, exchange of research and teaching staff, joint articles and publications between researchers and/or students in the partnerships, and a jointly organized conference. Several high quality publications will come out of the cooperation between researchers from the 3 institutions. We also expect some high quality PhD dissertations in the area, the placement of PhD students in good academic jobs and the formation of a long-lasting researchnetwork that will benefit all three institutions in years to come.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research