Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Metal production - education, competance and research

Alternativ tittel: Norway-South Africa MetProd

Tildelt: kr 3,9 mill.

Norge og Sør Afrika har begge industriell produksjon av ferrolegeringer. Over mange år har også begge landene vært ledende innen forskning og utdanning innen råmaterialer, produksjonsprosess og miljø-spørsmål mot denne industri. Selv om det tidligere har vært noe kontakt på person nivå, så har en i dette INTPART prosjektet fokusert på å utvikle et langsiktig samarbeid innen forskning og utdanning innen metallproduksjon generelt og karbon materialer spesielt. Hovedpartnerene i prosjektet er NTNU og SINTEF fra Norge, og MINTEK og North West University fra Sør Afrika. Prosjektet har fokusert på felles samlinger/konferanser som f.eks. Infacon 2018 og Tapping conference (2018), utveksling av senior forskere (Merete Tangstad fra NTNU, Jan Erik Olsen fra SINTEF, Joelat Steenkamp fra Mintek, Prof. Paul Beukes fra North West University), i tillegg til andre forskere og PhD studenter. I 2019 har to MSc fra North West University vært ved NTNU og gjort deler av deres MSc oppgave. I løpet av 2018 startet også et felles EU prosjekt: Prema, som ble initiert i det første året av Intpart prosjektet. Som en følge av dette Intpart prosjektet så er også Mintek en partner i KPN prosjektet Controlled Tapping med norsk metallurgisk industri. Det har også vært flere felles publikasjoner og partnerene har også skrevet et kapittel i boken New trends in coal conversion. Det er også innlevert i 2019 en ny Intpart søknad med disse partnerne, og i tillegg Beijing University of Science and Technology and University of Tokyo.

Common book chapter:New trends in coal conversion. Updated curriculum in TMT4306 Metal production 5 common project was applied; one - not been answered yet, one EU project was awarded, Mintek is participating in one KPN project, NTNU and SINTEF. 2 projects was rejected. Common conferences and seminars: Infacon2018 (South Africa), Kick off seminar at Mintek ( SA 2018), Kick off seminar North West University (SA 2018), Carbon seminar (Norway 2017), Manganese seminar (Norway, 2018), Norway-South Africa student seminar (Norway, 2017)), Furnace Tapping (SA, 2018) Chrome Colloquium (South Africa 2017), and the Controlled Tapping seminar (Norway 2017). Internet: https://www.saimm.co.za/news/606-the-intpart-metal-production-project, https://www.youtube.com/watch?v=17F180tws6o; https://www.ntnu.edu/metpro/news Total dissemination rate of 7 MSc thesis (2 Norwegian and 5 South African), 7 journal papers and 6 conference papers in Furnace Tapping (2028) and Infacon (2028).

The INTPART project willl be closely linked to the "SFI -Metal production". There is some clusters in the world that excels when it comes to ferroalloy production, and Norway and South Africa is two of the prominent production and research-environments. There is however a lack of cooperation today between these communities, though there has been some minor actions and personal collaborations. The main part of the project will be exchange of personel both from Norway to South Africa, and from South Africa to Norway. In addition to an increased collaboration, the project will also focus on common research and common developement of educational materials during the stays. This project will enhance the collaboration between the institutions and exeed the collaboration on a personal level. The project will hence include minimum 2 workshops/seminars each year to include a larger part of the institutions. The technical content of the project will be focused in two directions; first, metal producing reactions and next, use of carbon materials in metal production. The main partners will be NTNU and SINTEF in Norway and North- West University and Mintek in South Africa.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research