Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International partnership on membrane processes in water treatment for research and educational excellence

Alternativ tittel: Internasjonalt samarbeid om membranprosesser i vannbehandling for fremragende forskning og utdanning.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Membraner kan brukes til å separere partikler og/eller ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nye teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesområder innen vann- og avløpsrensing, som for eksempel fjerning av farge fra råvann fra innsjøer. Små pore åpninger i membraner kan tettes både på grunn av partikler i vann og på grunn av andre biologiske og kjemiske prosesser. Forskere og industrien jobber kontinuerlig med forbedring av membranmaterialer, drift og rengjøringsprosedyrer, og utforsker nye anvendelser i retning nano-skala og lignende. Bruk av membranprosesser i Norge blir stadig mer populært etter de seneste teknologiske utviklingene. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) har, som et av de ledende kunnskapssentrene for vannbehandling i Norge, besluttet å styrke sin kapasitet med målsettingen om å bli en internasjonalt anerkjent spesialistgruppe på membranprosesser. MEMPREX-prosjektet finansieres via Forskningsrådets program for Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) og bistår NMBU med å nå ambisiøse mål ved å etablere et samarbeidskonsortium med eksperter fra internasjonalt ledende ekspertsentre i USA, Canada, Japan og Kina. Målet med MEMPREX-prosjektet er å etablere et internasjonalt, tverrfaglig og nyskapende forsknings- og utdanningssamarbeid, som fører til etableringen av et virtuelt membrankompetansenettverk med hovedbase i Norge. Mobilitetsaktiviteter, utvikling av nytt læremateriale, forskningsprosjekter for studenter, felles seminarer, workshops og industrisamarbeid vil være blant de planlagte aktivitetene. Med et team bestående av ledende spesialister med fagkunnskap og høy suksessrate innen forskningssøknader vil MEMPREX etablere et meget konkurransedyktig konsortium som sikter på å sikre et bærekraftig forskningssamarbeid som strekker seg forbi dette treårige prosjektet. Prosjektarbeidet startet i januar 2017 med et oppstartsmøte ved University of Washington, Seattle, hvor alle partnere var representert. Forelesninger i membranprosesser ble gjennomført i sommerkurs ved NMBU (2017), UBC (2018) og HU (2019), som også inkluderte prosjektoppgaver i feltet. Det blir utarbeidet en serie forelesninger for kursene og lærebokkapitler av partnere er under arbeid. Partnere deltok i IWA World Congress om membranprosesser i Singapore med presentasjoner, og besøkte membranlaboratoriet ved National University of Singapore (2017), Euromembrane Conference (2018) og IWA Membrane Conference i Toulouse (2019), samt EWA/IWA Water Management in Cold Climates i Harbin (2020). Nye kontakter ble opprettet, eksisterende kontakter ble styrket med verdens ledende membranforskningsgrupper, og nye muligheter for forskningssamarbeid ble diskutert. Industripartneren ScanWater (tidligere A-Aqua AS) har levert et komplett vannbehandlingsanlegg til NMBU med omvendt osmose, desinfeksjon og prosesskontroll. QUT koordinerer et prosjekt om gjenbruk av avløpsvann for produksjon av kunstsnø til vinter-OL i Beijing 2022, og MEMPREX-teamet deltar som rådgivere i dette initiativet. To nye prosjekter ble etablert som direkte resultat av MEMPREX-prosjektet: EU-ERANET Water JPI-prosjektet "Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources" (2019-2021) og det Diku-finansierte prosjektet "Managing nanoparticles and use of nanotechnology in water" (2020-2021). Partnerne søker aktivt nye muligheter for å fortsette det gode samarbeidet.

- NMBU, which did not had any significant strength in membrane processes, has developed a leading membrane related research centre in Norway. - Several laboratories and pilot-scale membrane testing facilities were established at NMBU. They create a solid foundation for further development of membrane technologies for water and wastewater treatment in Norway. - Teaching materials were jointly developed and presented for students and teachers, and now used in four formal courses at NMBU - NMBU?s research facilities were utilised in the development and verification of several innovative concepts. -Partners not only shared their competence in each of their specialisation areas but also further developed the concepts. - Several partners established new international networks during the project and engaged in new research collaborations. - Several staff members were invited to become editors of peer-reviewed journals specialised on membrane processes;

Membrane processes are increasingly applied in water and wastewater treatment, in addition to their widespread use in desalination. Technological developments have reduced its energy consumption, provide a feasible alternative for removing micro-pollutants and resource recovery. Developments have made the process fully automated and less labour intensive, despite the challenges related to combat membrane fouling and flux limitations. The Norwegian water industry has not placed significant focus on membrane processes in the past, and now there is a strikingly increased need for applications and innovations. To address this gap the Norwegian University of Life sciences (NMBU), as one of the leading water treatment knowledge centres in Norway, has decided to strengthen its capacities with intentions of becoming an internationally acknowledged specialist group on membrane processes. The MEMPREX project assists NMBU in achieving this ambitious target by establishing a collaborative consortium with experts from world leading expert centres in USA, Canada, Japan and China. The objective of the MEMPREX project is to establish an international, interdisciplinary and innovative research and educational collaboration, leading to the establishment of a virtual membrane excellence network with its centre in Norway. The effort will link staff and graduate students of participating international universities and Norway. Development of new educational material, including e-learning modules, textbooks and lab courses, graduate research projects, joint seminars and workshops and industrial collaborations, will be among the planned activities. Student and staff mobility between 6 universities in 5 countries is also a planned activity. With a team of leading specialists that have subject knowledge and high success rates on research applications, MEMPREX establishes a very competitive consortium that intends to obtain high-end research grants from Horizon2020, NSF (US), RCN etc.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research