Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages

Alternativ tittel: Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i gamle germanske språk

Tildelt: kr 7,0 mill.

Dette prosjektet har dreid seg om nominalfraser i eldre germanske språk (perioden 300-tallet til 1300-tallet), mer spesifikt gammelengelsk, gammelhøytysk, norrønt, gammelsaksisk og gotisk, og marginalt også gammelsvensk. Da disse språkene hører til samme germanske språkfamilie og kommer fra samme urspråk, kan man gå ut fra at de var enda likere på tidligere stadier enn de er nå, og at de senere har stadig har utviklet seg til å bli mer forskjellige. På setningsnivået viser disse eldre språkene ganske store strukturelle forskjeller, og vi ønsket å studere om dette også gjaldt på nominalfrasenivå, og hva som i så fall forårsaket variasjonen. Lite forskning har blitt gjort på dette, og ingenting på tvers av språk. Språkhistorisk forskning har ofte som overordnet mål å forstå bedre hvordan og hvorfor språk endrer seg, og dette var også et mål for oss. Mer konkret hadde prosjektet som mål å 1) lage en database for nominalfraser hvor lingvistisk informasjon blir lagt til slik at man kan søke på kombinasjoner av språktrekk og dermed avdekke språklige mønstre, 2) øke vår empiriske forståelse av disse språkene i sammenligning med hverandre, og dermed forstå bedre utviklingene som ledet til dagens språk, og 3) utvikle teorier for å forklare språklig variasjon og begrensninger på variasjon.

En virkning av prosjektet er selvsagt mer kunnskap om feltet som dekkes av prosjektet. Databasen vi har utviklet, vil være til nytte for andre forskere. Vi har etablert nye samarbeidskonstellasjoner med partnere internasjonalt, også med tanke på fremtidig samarbeid. En veldig viktig virkning av prosjektet er at postdoken har gjort store fremskritt i sin kompetanse, slik at han står rustet til å fortsette sin akademiske karriere i en stilling eller et annet prosjekt. Da dette er ren grunnforskning hvor målet er å søke empirisk og teoretisk kunnskap, kan det ikke forventes endringer på samfunnsnivå, eller effekt i relasjon til forvaltning eller bedrifter.

This project seeks to understand the mechanisms that contribute to syntactic variation in language, and to model linguistic change in the light of constraints on variation. We study seven closely related languages in their older stages: Old English, Old Icelandic, Old Norwegian, Old Swedish, Old High German, Old Saxon, and Gothic. The crosslinguistic object of study is noun phrases. A phrase is a smaller syntactic unit than a clause, and consists of a head (a noun in the case of noun phrases) and modifiers, for example determiners and adjectives; a simple example is 'the big car'. While research on Germanic languages has in recent decades successfully dealt with language variation and change in the domain of the clause, the structure of the noun phrase has been neglected. Studies of clausal word order in the Germanic languages have found that syntactic change involved a change from word order constrained by information structure to one constrained by syntactic rules. Noun phrases also display flexibility in word order at the early Germanic stage. The aim of the project is to establish whether the flexibility at this level was constrained by factors similar to those that applied to clauses, and whether the changes the languages have undergone at noun-phrase level parallel those at clause level. In order to study this variation, a cross-linguistic database will be created, which will be made available to other researchers when the project is completed. We will then use the discoveries made in the empirical part of the project to evaluate how three formal frameworks might account for the data captured: Minimalism, Construction Grammar, and Lexical-Functional Grammar. Based on the properties coded in the database, we will also carry out statistical analyses to establish what factors are relevant in determining the order and to compare the strength of the different factors across the languages. The project is thus historical, empirical, quantitative and theoretical.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam