Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Wireless In-Home Healthcare Monitoring System for Supporting Independent Living of Elderlies

Alternativ tittel: Trådløst hjemmebasert helsemonitoreringssystem som støtter eldre personer til å leve et uavhengig liv

Tildelt: kr 9,7 mill.

Aldring med tilhørende fysiske og psykiske lidelser skaper store bekymringer rundt om i verden. I de senere årene har flere hjemmebaserte helsemonitoreringssystemer blitt tatt i bruk for å forebygge uønskede hendelser hos eldre hjemmeboende personer. Ulempen med eksisterende løsninger er at de er som oftest er basert på bærbart monitoreringssutstyr, som er lett å glemme eller blir ignorert av brukeren på grunn av personvern og komfort. WiCare prosjektet foreslår et banebrytende hjemmebasert helsemonitoreringssystem som enkelt kan benyttes av beboeren, uten daglig bruk at bærbare sensorer. En annen fordel med WiCare systemet er at det gir mulighet for monitorering av beboeren uten å bruke videoovervåkning. Dette betyr at WiCare tar hensyn til beboerens personvern, og er dermed mye mindre belastende enn videoovervåking. Målet med prosjektet er å utforme og lage en prototype, samt teste WiCare systemet som sender ut radiobølger hvorfra informasjon om brukerens aktiviteter samles. De mottatte signalene blir analysert for å oppdage forhåndsdefinerte hendelser, som for eksempel fall, unormale aktivitet i hjemmet og deteksjon av ytterdørens bevegelse, hvilket er spesielt relevant for demente personer. Prosjektet er basert på Agder Living Lab konseptet for å sikre en sømløs overgang fra første forskningsidé til en testbar prototype som er basert på brukerbehov. WiCare konsortiet består av et panel med eksperter i mobile radiokommunikasjonssystemer og e-helse ved Universitetet i Agder (UiA), nasjonal sluttbrukergruppe, høyt kvalifiserte akademiske fagpersoner, industripartnere fra hele verden, 3 postdoktorer og 1 stipendiat. Prosjektledelsen bruker denne muligheten til å utføre banebrytende forskning om mobil-helseteknologi i Norge og til å utvikle en høyt fungerende teknisk løsning for helsetjenesten, for å øke brukerens livskvalitet.

While aging and its resultant physical and mental disorders are very serious national concerns, the number of in-home healthcare monitoring solutions for obviating dangerous consequences of incidents threatening elderlies living at home is very limited. The offered solutions are often based on wearable monitoring devices, which may easily be forgotten to wear and/or be ignored by the user for privacy and comfort reasons. Direct video capturing techniques threaten severely the user privacy. This project proposes a groundbreaking in-home healthcare monitoring solution that not only requires no user involvement, but also fully respect the user privacy. We design, prototype, and test a so-called WiCare system, which transmits radio waves to collect fingerprint information of the user activities. The received signals will be processed to detect predefined threats, such as falls, irregular home-side activities, and home-leaving preparations (for people suffering dementia). According to the reference information architecture, defined by Norwegian Directorate of Health (DoH), the detected incident will be reported to a caregiving centre (end-user), where emergency reactions are taken. The end-to-end solution does not require the involvement of the home occupant, as she lives her private daily life without any need to wear any sensor. The project consortium involves a panel of mobile radio communications experts and e-health specialists at UiA, national end-users, world-class academic and industry partners across the world, 2 postdocs and 2 PhD fellows. The project utilizes the Agder Living Lab (funded by DoH) concept to assure a seamless transition from a novel research-level idea to a testable system prototype, in which end-user requirements are integrated. The project management team takes the opportunity to develop knowledge in cutting-edge mobile-health technologies in Norway and to coin an elegant technological healthcare solution that increases the quality of life.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek