Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

10th SCANDINAVIAN SOCIETY FOR BIOMATERIALS INTERNATIONAL CONFERENCE MARCH 2017

Alternativ tittel: CONTROLLED HOST BODY RESPONSE FROM BIOMATERIALS THROUGH INTRINSICALLY DISORDERED PROTEINS (IDPs)

Tildelt: kr 99 999

Hafjell var destinasjon då Scandinavian Society for Biomaterials hadde sitt årlege seminar. Ein konferanse som avdelinga for biomaterialar arrangerte. Tilbakemeldingane frå deltakarane tyda på at både den norske fjellheimen og sjølve programmet freista til eit snarleg gjensyn. Håvard Haugen og Hanna Tiainen har saman med NTNU våre ansvarlege for programmet. På fråge om kva som var høgdepunkta frå seminaret svarar Haguen: ? Høgdepunkta var dei eksellente foredraga som vart holdt og den særs høge kvaliteten på all arbeidet som var presentert. Avdeling for biomatrialar hadde to munnlege presentasjonar, ein rapid fire og heile fire poster på konferansen. Ingen andre grupper var så sterkt representert. ? Andre høgdepunkt var nettverksbygging med verdensleiande forskarar på fagfeltet. Aldri før har vi hatt føredragshaldarar med så mange Nature og Science papers, eller så høge H-indeksar før. For dei fleste nordmenn er fjellheimen ein naturlig destinasjon, men for andre er ikkje fjellet eit like sjølvsagt val for eit seminar. På fråga om korleis ein då klarar å få så mange internasjonalt kjende forskarar til å ta turen til fjells gir Håvard Haugen fylgjande forklaring: ? Vi greier å skape ei unik atmosfære og tilby noko som store konferansen ikkje kan levere. "Eksotiske" konferanselokalar langt frå ein storby der alle forskarar møtast både til frukost, lunsj og middag. Dette skaper ei unik atmosfære og moglegheit for nettverking som ein ikkje finn på store konferansar. ? Kombinasjonen med langrenn og skikøyring i programmet, poster session etter middagen, program der ein har lange kaffipauser til å diskutere resultat og presentasjonar. Tilbakemeldingane er ekstremt positive frå alle deltakarar. Vi har også laga ei spørreundersøkelse som viser ein fantastisk fornøgdheit etter konferansen. Arena for unge forskarar: Hensikta med seminaret var også å skapa ein arena for unge forskarar, slik at dei kunne få mogligheita å knyta kontakt med erfarne forskarar. I tilbakemeldingane frå dei unge forskarana som deltok på seminar, var dette eit av dei viktigaste aspekta med seminaret.

The Scandinavian Society for Biomaterials (ScSB) was founded in 2008 and the organization is still young and under rapid development. In addition to provide intra-Nordic travel grants for PhD candidates and exceptional master students, the main focus of our activities has been centred on organizing an annual biomaterials meeting in Scandinavia. These conferences have been promoting cross-fertilization of biomaterials research in Scandinavia, in particular research related to biomaterial research. The 2017 conference will be hosted by Department of Biomaterials, University of Oslo on March 15th -17th at Ilsetra Hafjell, which ensures an enclosed and intense atmosphere for participants. This is a milestone for the network; to host the annual conference with collaboration and at one of the forefront biomaterials research groups in the Nordic countries. Scandinavian Society for Biomaterials (SCSB) hosts the event, but has appointed Professor Håvard J Haugen, head of the Department of Biomaterials at the University of Oslo, to arrange the event together with an organizing committee. The SCSB has a broad network and communication platform and together with professor Lyngstadaas? network it will ensure skilful and enthusiastic participants. The organizing committee will have two members from UiO (Dr. Hanna Tiainen and Prof. Håvard Haugen) and two from NTNU (Prof. Pawel Sikorski and Dr. David Bassett) with support from Prof. Molly Stevens, Imperial College/KTH Stockholm. Two out of the five members are young scientist. The core of this event is to match the fore front scientist within advanced new biomaterials together with students, young scientists, clinicians and end-users of biomaterials, namely the patients. A potential funding from the Norwegian Research Council would allow the network to portrait the program ambitions and provide the network to further converge with the biomaterial field.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek