Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Alternativ tittel: RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Tildelt: kr 140,7 mill.

Mennesker har en grunnleggende evne til å oppleve og skape rytme. Denne evnen er viktig for å strukturere og gi mening til hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til pust, puls og lengre kroppslige sykluser. Disse ulike nivåene av menneskelig rytme er i komplekst samspill med andre biologiske, kulturelle og mekaniske rytmer i våre omgivelser. RITMOs visjon er å utvide vår forståelse av rytme som en grunnleggende egenskap i menneskelivet. Vi genererer ny kunnskap om hva som ligger til grunn for menneskers rytme- og tidsopplevelse. Utgangspunktet er at den menneskelige rytmesansen henger sammen med grunnleggende perseptuelle og kognitive mekanismer som i seg selv er rytmiske. Senteret er tverrfaglig og kombinerer perspektiver fra musikk- og mediestudier, filosofi og estetikk, kognitiv nevropsykologi og informatikk. Vi bruker avanserte metoder for bevegelses- og blikksporing, måling av fysiologiske signaler og hjerneaktivitet, og maskinlæring og robotikk. RITMO feiret nylig fem år og vi begynner å se fruktene av det stadig tettere tverrfaglige samarbeidet. Antallet artikler som er samskrevet av forskere fra forskjellige disipliner øker og det er et stadig økende antall prosjekter som kombinerer metoder på ulike måter. I 2022 publiserte RITMO-forskere 2 bøker, 7 bokkapitler, 10 tidsskriftsartikler og holdt mer enn 100 konferansepresentasjoner rundt omkring i verden. Fem RITMO-stipendiater disputerte i løpet av året. RITMO-forskere var også involvert i en rekke vitenskapelige og kunstneriske formidlingsaktiviteter. Nesten 500 deltakere fra hele verden har fulgt RITMOs nye åpne nettkurs “Motion Capture - The Art of Studying Human Activity” på FutureLearn-plattformen.

Rhythm is omnipresent in human life, as we walk, talk, dance and play; as we tell stories about our past; and as we predict the future. Rhythm is also central to human biology, from the micro-oscillations of our nervous system to our heartbeats, breathing patterns and longer chronobiological cycles (or biorhythms). As such, it is a key aspect of human action and perception that is in complex interplay with the various cultural, biological and mechanical rhythms of the world. The vision behind RITMO is to reveal the basic cognitive mechanism(s) underlying human rhythm, using music, motion and audiovisual media as empirical points of departure. No other interdisciplinary research environment has focused solely on rhythm and its direct and indirect impacts before. Given the fundamental role of rhythm in human life, such an endeavour is long overdue. RITMO will undertake research on rhythm in human action and perception, and on the aesthetic and cultural 'texts' that such processes elicit. This venture will benefit from the combined perspectives of the humanities, cognitive neuroscience, social sciences and informatics. Now is the right time to establish such a centre, because we can finally explore some of the larger questions of the humanities via state-of-the-art technologies for motion capture, neuroimaging, pupillometry and robotics. Such a research strategy is as novel as it is essential to any engagement with the impact of human rhythm. RITMO will generate groundbreaking knowledge about the structuring and understanding of the temporal dimensions of human life. As such, it will change how we view human cognition and supply a cornerstone for the future exploitation of rhythm in applications for well-being and rehabilitation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFF-Sentre for fremragende forskn