Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Studies of nuclear properties for explosive astrophysical processes (SNAPS)

Alternativ tittel: Studier av kjernefysiske egenskaper for eksplosive astrofysiske prosesser (SNAPS)

Tildelt: kr 7,9 mill.

Hvordan blir tunge grunnstoffer dannet i stjerner? Man har ganske god forståelse for hvordan de lettere grunnstoffene, som for eksempel oksygen og karbon, blir skapt i stjerner, men hva med elementer tyngre enn jern? Over halvparten av isotopene av de tyngre grunnstoffene antas å være skapt i eksplosive astrofysiske hendelser som f.eks. supernovaer. Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke egenskapene til protonrike isotoper av grunnstoffer i masseregionen 70 - 130 (p-isotoper). Dette er stabile protonrike atomkjerner som ikke kan dannes via nøytroninnfanging, i motsetning til de fleste andre tyngre isotoper du finner på jorden. Ved å studere de kjernefysiske egenskapene til viktige isotoper i reaksjonsnettverkene som antas å skape disse isotopene tar vi sikte på å øke vår forståelse av hvordan disse isotopene dannes. Prosjektet fokuserer på noen få nøkkelisotoper som skal bidra til å avgjøre hvilken mekanisme som produserte p-isotopene vi har i vårt solsystem. I enkelte astrofysiske miljøer, som for eksempel miljøene som oppstår under aktive perioder med røntgen-glimt (x-ray bursts), antas det at tyngre protonrike isotoper kan bli skapt via kjeder av proton-innfangning. Denne prosessen kalles rp-prosessen. Det andre målet med dette prosjektet er å studere isotoper som er relevante for rp-prosessen. Kunnskap om egenskapene til atomkjernene involvert i rp-prosessen er nøkkelen til å forstå prosessen og svare på hvor mye denne prosessen bidrar til dannelsen av grunstoffene vi finner i vårt solsystem. X-ray bursts skjer når et massivt himmellegeme samler gass fra en partnerstjerne. Når en kritisk masse er nådd skjer det en eksplosjon av kjernereaksjoner og vi kan observere et røntgenglimt. Bedre forståelse av rp-prosessen kan også hjelpe oss å forstå de massive objektene, som nøytronstjerner, under et røntgen-glimt. I SNAPS studerer vi kjernefysiske reaksjoner som er relevante for rp-prosessen og bruker resultatene til å regne ut hvor raskt forskjellige isotoper vil bli produsert, for en viss temperatur.

The experimental results obtained in SNAPS are included in astrophysical calculations to determine the impact of the experimental results on our understanding of the p- and rp-process. This project represents novel experimental and numerical studies to further our understanding of the p-process and the rp-process. The project includes experiments at the Oslo Cyclotron Laboratory with the new large volume LaBr3-scintillation gamma-detector array, OSCAR, that is currently being procured. Experiments have been also carried out at the NewSUBARU synchrotron radiation facility in Japan.

This project represents novel experimental and numerical studies to further our understanding of the p-process and the rp-process. The project will include experiments at the Oslo Cyclotron Laboratory with the new large volume LaBr3-scintillation gamma-detector array, OSCAR, that is currently being procured. Experiments will also be carried out at the NewSUBARU synchrotron radiation facility and the radioactive ion beam facility ISOLDE at CERN. In collaboration with the project leader's international collaborators, the experimental results will be included in astrophyical calculations to determine the impact of the experimental results on our understanding of the p- and rp-process.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek