Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

Alternativ tittel: Høyoppløselige proksy rekorder fra det subarktiske Atlanterhavet

Tildelt: kr 6,0 mill.

Studier av fortidens klima kan bidra til økt forståelse av klimasystemet og således danne grunnlaget for bedre prediksjoner av klimaendringer i fremtiden. I ULTRAMAR studeres historiske endringer i havklimaet basert på nye rekonstruksjoner av havtemperatur og sjøis i de Nordiske hav og tilstøtende områder. I prosjektet har det blitt utviklet en 230-år lang rekonstruksjon av havtemperatur fra området sørvest for Island. Dette er et område som er sterkt påvirket av den såkalte Irminger-strømmen, en avstikker fra den Nord-Atlantiske havstrømmen. Denne nye rekonstruksjon er basert på måling av årringer og kjemiske analyser av isotoper hos kuskjell (Arctica islandica), en art som er spesielt godt egnet for marine rekonstruksjoner siden vekstringene har årlig tidsoppløsning. I tillegg har ULTRAMAR også satt sammen og integrert analyser av data fra eksisterende sedimentkjerner. I prøvene fra disse sedimentkjernene finner man blant annet små fossiler, løsmateriale og kjemiske spor som lar oss rekonstruere viktige klimaparametere, som havtemperatur og sjøis bakover i tid. ULTRAMAR har benyttet forskjellige statistiske metoder for å bedre kvantifisere og forstå årsakene til klimavariasjoner på mellomårlige til multidekadiske tidsskalaer. Dette inkluderer variasjoner knyttet til naturlige svingninger, som den nordatlantiske svingning (NAO) og den atlantiske multidekadiske svingning (AMO). Vi har funnet dekadiske (20-30 år) og multidekadiske (60-90 år) signaler i rekonstruksjoner fra Island, Grønlandshavet og Barentshavet. Vi har også identifisert uregelmessige, brå endringer i utstrømning av sjøis fra Polhavet gjennom Framstredet mellom Grønland og Svalbard. Vi finner således robust empirisk bevis for en ekstrem utstrømning av sjøis som startet rundt 1300 e.Kr. og varte frem til slutten av 1300-tallet, en såkalt "Great Sea Ice Anomaly". Denne "mega-strømmen" kan sportes helt sør til Sør-Grønland og Labradorhavet hvor mengden av smeltevann og polarvann holdt seg stabilt høyt i de påfølgende, kaldeste århundrene under den Lille Istid (ca. 1350-1850). Et slikt scenario er påfallende likt den spontane og brå nedkjølingen som er simulert i en klimamodell. Denne modellen indikerer dessuten at avkjølingen blir ytterligere forsterket av tilbakekoblinger fra sjøisen. Resultatene våre viser at markerte klimaendringer ikke nødvendigvis krever et ytre pådriv, og understreker dessuten sjøisens viktige rolle i klimasystemet.

The outcomes of the project have advanced the state-of-the-art on multiple aspects of scientific importance. Expertise of early career scientists in the the emerging field of sclerochronology has been developed. Cross-disciplinary paleo science has been enhanced through integrating proxy data from different archives, a framework that takes advantage of advances in sclerochronology and bridges the gap between the separated research communities of marine geology, marine biogeochemistry and paleoclimatology. The project has improved scientific understanding of coupled modes of ocean-atmosphere variability and abrupt changes, including the occurrence of major sea-ice export events and their effects on ocean stratification other downstream changes in the northern North Atlantic.

The ULTRAMAR research project is focused on reconstructing and understanding the long-term (century to millennial scale) development of key aspects of ocean-ice-atmosphere dynamics at annual to sub-annual resolution. In ULTRAMAR, we aim to quantitatively constrain and explain interannual to multidecadal marine climate variability in the North Atlantic / Nordic Seas gateways and the broader subarctic-arctic Atlantic. The methodological approach of ULTRAMAR is based on: (1) Developing new sclerochronological data records based on the long-lived bivalve Arctica islandica; (2) Developing a comprehensive, integrated and statistically-evaluated dataset of pertinent ultra-high-resolution marine (and selected terrestrial) proxy records, and (3) Applying advanced time-frequency-domain time-series analysis techniques (e.g., wavelet analysis and Fourier methods) to ultra-high-resolution paleoenvironmental records. In ULTRAMAR we will develop new baseline sclerochronology data records from SW Iceland, and quantitatively analyse this material and more than 25 other ultra-high-resolution records using a suite of advanced statistical techniques. Temporally, the data records span century+ to millennial time ranges. Spatially, these records span from northeastern North America, Greenland, Iceland and across the northern North Atlantic/Nordic Seas to Scandinavia including Svalbard. The disparate records include: marine sclerochronological records from bivalves, extratropical corals, marine sediment-based proxies for ocean temperature and sea ice, pertinent terrestrial records with annual to sub-annual resolution, as well as several baseline time series of multi-proxy statistical reconstructions of air and ocean temperature.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek