Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

SkattJakt II, Prosjekt 249691: Fase I videreføres her.

Alternativ tittel: The TaxCapDev Network II

Tildelt: kr 5,6 mill.

Spørsmål knyttet til ulovlig kapital flukt, skatt, og utnyttelse av naturressurser er noen av de aller viktigste i dagens utviklingsdebatt. NUPI koordinerer SkattJakt-nettverket sammen med CMI, og nettverket bringer sammen norske forskere og eksperter med ulike internasjonale fagmiljøer. Nettverkets formål er å styrke kunnskaps formidlingen mellom miljøene som nettverket representerer, og norske og internasjonale beslutningstakere. Nettverket bidrar også til til økt samarbeid mellom forskere fra Nord og Sør, og hjelper til med å fremme Sør-Sør samarbeid innenfor dette forskningsfeltet. Våren 2017 gikk det opprinnelige SkattJakt-nettverket over i en ny fase, SkattJakt II. Dette er en videreføring av nettverket, men nå er også Tax Justice Network Norge inkludert i nettverket. Høsten 2017 (oktober) ble nettverket også styrket med en post-doc, Merima Ali som vil arbeide spesielt med Sør-komponenten i nettverket. Nettverket jobber med formidling og deling av forsknings resultater, samt å bringe forskere, beslutningstakere og aktivister sammen for å drøfte forskning og forbedre policy-utviklingen på dette feltet. For å oppnå disse målsetningene arrangerer nettverket både mindre møter og seminarer. Vi har arrangert større konferanser som den i Bergen, 20-22 November 2016, Lifting the veil of secrecy: tax havens, capital flight and developing countries. Denne konferansen ble arrangert i samarbeid med CMI og NHH, og over 100 forskere og aktivister fra Norge, Europa, USA og Afrika deltok. Nettverket deltar også aktivt i samfunnsdebatten gjennom arrangementer som Skatt og kapital flukt. Vil Norge leve opp til ambisjonene? Dette var en del av Arendalsuka 2017, og her diskuterte et panel bestående av Morten Bøås (NUPI), Odd-Helge Fjeldstad (CMI), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network Norge), Olav Lundestøl (CMI), Snorre Valen (SV), Truls Wickholm (AP) og Heidi Nordby Lunde (Høyre) ulike veivalg i politikken om skatt og utvikling. Nettverket arbeider også tett opp mot UD og Norad. I mars 2018 ferdigstilte Odd-Helge Fjeldstad, Morten Bøås, Julie Brun Bjørkheim og Frida Margrethe Kvamme rapporten Building Tax Systems in Fragile States: Challenges, Achievements and Policy Recommendations for UD/Norad. Denne rapporten ble presentert på et arrangement i Oslo hvor Bistandsminister Astrup var tilstede. En stor internasjonal konferanse om skatt og sårbare stater ble arrangert 7-9 november 20188 Oslo. Her deltok både ledende internasjonale forskere, samfunns debatanter, byråkrater og forskere. Et utkomme av denne konferansen var et notat som Morten Bøås, Odd-Helge Fjeldstad, Julie Brun Bjørkheim og Frida Kvamme skrev for UD om Domestic Resource Mobilisation. Et utkast ble presentert for UD, NORAD, Skattedirektoratet og Finansdepartementet i desember 2018. I 2019 har nettverket arrangert en rekke mindre møter og seminarer, og igjen var nettverket tilstede på Arendalsuka med et arrangement hvor også NORAD og Skattedirektoratet deltok i. I 2020 ble nettverkets arbeid som for de fleste andre sterkt påvirket av Covid-19 og de endringene i arbeids situasjon som dette medførte. Nettverkets virksomhet ble dermed i all hovedsak nettbasert. Vi intiviserte arbeidet med nettverkets nyhetsbrev som kommer ut hver måned. Podcaster ble produsert blant annet om Addis Tax Initiative og Pandemi samtalene mellom norske forskere i nettverket og deres afrikanske kolleager. Disse samtalene dreide seg om hvordan pandemien påvirket den økonomiske situasjonen i land som Nigeria, Tanzania og Senegal og hvilke følger dette får for skatteinngangen og folks evne til å betale skatt. Tax for Development Webinar serien ble også svært vellykket. 10 slike ble arrangert med deltakelse fra norske og internasjonale forskere, skatte myndigheter i Norge og Afrika, og personer som jobber med skatt i Verdens banken og Det internasjonale pengefondet. Gjennom dette arbeidet har nettverket bidratt til at skatt som et avgjørde spørsmål både for utvikling og statsbygging er blitt et viktig saksområde både på den norske og den internasjonale utviklings agendaen.

The network activities, ranging from physical seminars, webinars, podcasts, reports and other dissemination activities, has contributed to placing tax as an issue firmly on the Norwegian and international development and state-building agenda. Examples include the events with Norwegian policymakers arranged on Arendalsuka and the webinar series Tax for Development that has brought together various research environments, representatives from national tax authorities, and staff members from international organisations as the World Bank and the International Monetary Fund. New African partners has been brought into the network and particular emphasis has been placed on making the network a hub for collaboration and conversation between researchers from anglophone and francophone African countries. These activities have ensured that the network is well placed to enter the new phase that started 1 June 2021.

The second phase of the TaxCapDev network aims to consolidate the nexus established between the five research teams funded by the Norwegian Research Council beyond the period of the individual projects. This will ensure that the researchers and this network can continue to strenghten the dissemination, dialogue and exchange of research to relevant stakeholders in Norway and abroad. In particular, the aim is to extend the network to the international research community, including institutions and relevant actors in developing countries, mainly in Africa as network members. To achieve these objectives, the second phase of the network will be organised as an axis between NUPI (Research Professor Morten Bøås) and CMI (Professor Odd-Helge Fjeldstad), with satellites to the Norwegian School of Economics (Professor Guttorm Schjelderup), the University of Oslo (Professor emeritus Frederik Zimmer), and the Tax Justice Network Norway. The new funding applied for will enable us to increase the quality of the activities already planned for in SkattJakt I. It will strengthen NUPIs hub function through hiring administrative assistance to maintain the network website on a weekly basis and to assist with seminars, guest researcher visits, circulate policy briefs, and the liaison with important Norwegian stakeholder environments. The network will have more funding available to include Southern-based actors as network members and to strengthen their participation at panels in international conferences together with Norwegian researchers. We will arrange one large international conference in Oslo in 2018 on taxation and fragile states, and a joint CMI/NUPI conference in 2020. The post-doc position to be shared between NUPI and CMI will increase the synergies between the ongoing TaxCapDev projects.

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner