Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Future North Formidling: utstillinger og seminarer

Tildelt: kr 0,32 mill.

Siden 2013 har forskningsprosjektet Future North reist gjennom, analysert og dokumentert subarktiske og arktiske landskap. Forskningsgruppen, med PhD-studenter og gjesteforskere, har vært på flere turer til Kola-halvøyen, Svalbard, og til den norske og russiske Barentshavskysten, med et særlig fokus på Vardø. I løpet av de siste 4-5 årene har Future North prosjektet besøkt Vardø en mengde ganger, ofte med studenter, og utviklet et samarbeidet med Vardø Restored, en plattform for byfornying og innovasjon. Sammen har vi arbeidet med huseiere og næringsdrivende som ønsker og trenger hjelp til å redde sine gamle bygninger og å utarbeide ideer for ny virksomhet. Vi har sett eiere bli inspirert og oppmuntret til å tørre å gå i gang med tids- og ressurskrevende prosesser. Future North mottok en ekstrabevilgning for å gjennomføre to viktige arrangementer. Det første var et offentlig seminar i Oslo, på norsk, for å formidle kunnskap og refleksjoner om Arktis. Seminaret Det fremtidige Arktis - ressurser, landskap og politikk ble avholdt på Litteraturhuset 23 oktober, 2016, og inkluderte foredragsholdere fra andre forskningsfelt som vi visste kunne komplementere våre egne perspektiver; Gro Ween, UiO, Brigt Dale, Nordlandsforskning, Johan Schimanski, UiO og Arild Moe, Fridtjof Nansen Instituttet bidro alle på et høyt og inspirerende nivå. Det andre arrangementet var et stort seminar i Vardø, arrangert med Vardø Restore og åpent for byens innbyggere. Etter mange år der vi har vandret gatelangs, med og uten studenter, fotografert, filmet og snakket, var mange nysgjerrige på hva vi har holdt på med. Vardø Restored hadde heller aldri hatt anledning til å presentere sitt mangeårige arbeid for byen. Over fire dager i november 2017 tok Future North gruppen og Vardø Restored med seg lokale innbyggere og besøkende forskere på byvandringer til viktige Vardø Restored-prosjekter, workshops, lavvo-samtaler, og presentasjoner, inkludert kveldsarrangementer på Nordpol Kro. Alle måltider ble servert i en lavvo, tilberedt av den sagnomsuste Varangerkokken, Tor Emil Sivertsen. Sentrale punkter i programmet: Besøk til Østre og Vester Molokro, to av de største fiskebrukene i Vardø, begge kjøpt og restaurert i ulik grad av Jørn Jensen, en lokal lærer. Jørn Jensen er en av de eiendomsbesitterene som Future North har forsøkt å støtte med idéer og diskusjoner omkring mulig bruk av Vestre Molokrok. Han uttrykker klart at han ikke ville hatt mot til å foreta investeringer og å gi seg i kast med ressurskrevende istandsetting hadde det ikke vært for Future Norths interesse. Et sjeldent verdifullt og vanskelig dokumenterbart forskningsresultat. Utvalgte prosjekter: - Tidligere studenter Brona Keenan og Miles Hamaker viste sitt diplom prosjekt Savor the Past, Taste the Future på Nordpol Kro. Prosjektet analyserer matkulturen og råvaretilgangen i Vardø og trekker opp forslag til en infrastruktur for foredling av råstoffer fra regionen. Et nettverk av nå tomme bygninger kan revitaliseres som allmenninger; møterom og samfunnskjøkken der matentusiaster kan komme samme og dele erfaringer, foredle og bygge næringsvirksomhet rundt lokal mat. Vardøs omfavner dette grundige og gode prosjekter med stor entusiasme. - Prosjektet Vardø Rebaked ble vist som en separat utstilling i ett av de tomme bakeriene i byen. Med studenter har Victoria Cobena Serrano kartlagt og forsket på historiske bakerier i Vardø. Prosjektet trekker opp nye muligheter for etablering av et virksomt bakeri, basert på analyser av bevegelsesmønstrene til lokale innbyggere og turister, med det formål å sikre en viktig sosial funksjon for innbyggerne i Vardø, samt bidra til å forsterke tiltrekningen på turister. Øvrige studentprosjekter utført med Future North-veiledning er presentert i Future North: Vardø, med artikler fra alle prosjektmedlemmer som har vært involvert. Grand HUB I løpet av uken ble det gjennomført to hele seminar- og workshop-dager i det tidligere Grand Hotell. I løpet av den første dagen oppsummerte Future North sitt arbeide for tilhørerne. Sammen med Maria Bertheussen Skrydstrup har Future North etablert Grand HUB prosjektet, for å utvikle hotellet som en kreativ møteplass. Maria ønsker en transparent prosess, og ukens siste dag ble brukt til en stor workshop som samlet inviterte lokale ildsjeler, forskere, ordfører og museumsdirektør til en idemyldring omkring hotellet og Vardøs fremtid. Modellbygging fungerte som samlende og inspirerende opptakt til en lang diskusjon. Ved dagens avslutning var deltakere enige om en foreløpig strategi for videre samarbeid som inkluderer Vardø kommune som dedikert og formalisert samarbeidspartner. Maria og Jørn har felles vilje til å utvikle sine bygningsmasser til beste for Vardø, og fremtidige Future Vardø-prosjekter vil omfatte begge disse utviklerne. Et prosjekt som har arbeidet for å ha innvirkning i et arktisk lokalsamfunn kunne ikke fått en bedre og mer lovende avslutning.

Future North-prosjektet er basert på reisevirksomhet til tre hoved-destinasjoner: Kola-halvøyen, Vardø og Svalbard. Vi fikk i 2012 tildelt en stor reisepot, som vi i dialog med NFR løpende har omfordelt i forhold til utviklingen i prosjektet. Vi har brukt mer reisemidler enn planlagt, men foreløpig ikke mer enn hva vi totalt hadde. Vi har imidlertid på det nåværende tidspunkt brukt opp reisemidlene våre og søker herved om en tildeling som vil gjøre oss i stand til å oppsummere og utstille vårt arbeid i Vardø, samt avvikle en avslutningskonferanse på litteraturhuset i Oslo i oktober. Sluttfasen av prosjektet inkluderer to seminarer med ulike fokus. Seminaret i Vardø vil være rettet mot lokalbefolkning og utviklingsaktører. Det tar utgangspunkt i arbeidet til Vardø Restored, Komafest og Future North i Vardø. Det har som mål å løfte opp resultater fra og eksempler på kartlegging av kulturell verdi i Vardø og diskutere hvorledes dette konkret kan danne utgangspunkt for en ny byplan og fremtidstenkning i forlengelse av Future Norths overordnede mål. Seminaret i Oslo fokuserer på å formidle Arktis-forskning til et bredere publikum. Vi inviterer andre Arktis-forskere og samfunnsaktører til en bred diskusjon og spekulasjon om nordområdenes fremtid sett fra et sosialvitenskapelig og humaniora-perspektiv. Vekten vil ligger på sosial og landskapsutvikling, med stor vekt på mulige og håndgripelige resultater av forskningsarbeid i nord. Det tar for seg samtidig og fremtidig utvikling i nordområdene og Arktis og vil legge vekt på lokalt initiativ og bottom-up strategier.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell