Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR: Felles nordisk postdoktorprogram 2017-2019

Tildelt: kr 1,3 mill.

SCANCORs postdoktorprogram støttet min akademiske karriere på flere måter. For det første gjorde det meg mulig å etablere kontakt med flere akademikere i Stanford, hvis arbeid er relevant for mine prosjekter. Dette inkluderer både kjente professorer og andre postdocs. Disse kontaktene vil også være til hjelp for min fremtidige akademiske karriere, og jeg vil kunne bruke dem i min nye stilling ved Universitetet i Oslo. For det andre, ved å delta på flere kandidatkurs, fikk jeg utvidet mine metodologiske ferdigheter i tillegg til kunnskap om høyere utdanningspolitikk, som vil være nyttig for min fremtidige akademiske karriere. For det tredje deltok jeg i de undervisningspedagogiske sertifiseringsprogrammene for postdoktorer som Stanford tilbyr. Fokuset var å ytterligere forbedre lærerferdighetene mine. Selv om jeg ikke var i stand til å fullføre programmet på grunn av tidlig avreise, vil noen av kursene bli anerkjent som en del av min undervisningskvalifikasjonstrening ved Universitetet i Oslo. Gjennom samtaler med min mentor ved Stanford, andre gjesteforskere, direktøren for postdoktorprogrammet, samt medlemmer av det bredere SCANCOR-fellesskapet, fikk jeg også mange relevante innspill på mitt postdoktorprosjekt, på andre publikasjoner og på forskningsprosjekter.

-

Unge nordiske forskere med nylig avlagt PhD fra Danmark, Finland, Sverige og Norge får gjennom det felles nordiske postdoktorprogrammet til SCANCOR en helt enestående mulighet til å utvikle seg i daglig interaksjon med forskere på forskningsfronten i sitt felt. De øvrige nordiske SCANCOR-medlemslandene har finansiering til postdoktorordningen på plass for de kommende to år. Vi er takknemlige for at Forskningsrådet har støttet og finansiert ordningen tidligere år og håper at Forskningsrådet også vil støtte kostnadene forbundet med et toårig postdoktoropphold ved Stanford for en norsk forsker i 2017-2019. Prosjektet går i korthet ut på å ansette en norsk postdoktor for to år (2017-2019) ved Stanford. I perioden vil postdoktoren få mulighet til å videreutvikle egen forskning i et toppmiljø. Postdoktoren vil i tillegg inngå i samarbeidsprosjekter med forskere fra Stanford. Postdoktoren vil få tett oppfølging og veiledning av en utvalgt Stanford-professor som fungerer som mentor i postdoktorperioden. Mentoren forplikter seg også til å involvere postdoktoren i sin egen forskning. Postdoktoren vil dermed få den beste mulighet til å utvikle egen forskning og skape et forskernettverk innenfor områder der Stanford ligger i den absolutte toppklasse i verden; bl.a. innenfor management studies, sosiologi, utdanningsvitenskap og statsvitenskap. Forskningsrådets medlemskap i SCANCOR sikrer at dette er et nasjonalt tilbud for norske forskere, og ikke kun for kandidater tilknyttet de enkelte medlemsinstitusjonene. Vi søker Forskningsrådet om å dekke personal og indirekte kostnader i forbindelsen med ansettelsen ved Stanford. I tillegg søker vi om utenlandsstipend for hele toårsperioden, samt mulighet til å få refundert dokumenterte reisekostnader i forbindelse med overfart og tilbakereise for postdoktoren.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid