Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

European Society for Research on Internet Interventions, Conference 2016

Tildelt: kr 49 999

I hele verden er psykiske lidelser en stor helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter innen forebygging, kartlegging og behandling av psykiske lidelser. Hovedmålet for INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology (INTROMAT) (Persontilpasset teknologi-basert psykologisk behandling) er å øke tilgangen til og kvaliteten av psykologisk behandling for mennesker med psykiske lidelser. For å nå dette målet vil vi i INTROMAT utvikle fleksibel og skalerbar teknologi som kan integreres i ordinære helsetjenester og som kan brukes på tvers av individer, helsetjenester, med en dokumentert helseeffekt. INTROMAT vil gjennom forskning og utvikling adressere følgende: 1) etablere brukerinvolvering. 2) Utvikle system for kartlegging og terapeutstøtte basert på sensorer i brukerens klokke, mobil eller andre bærbare enheter. 3) Utvikle moduler og applikasjoner (app'er) som kan brukes på tvers av intervensjoner. 4) Utvikle en modulbasert arbeidsprosess som kan integreres i helsetjenestene. 5) Dokumentere helseeffekt av intervensjonene som blir utviklet. 6) Utvikle og validere en arbeidsprosess fra klinisk behov til klinisk testet teknologi-basert intervensjon. 7) Realisere innovasjonspotensialet fra prosjektet. INTROMAT vil gjennom prosjektet videreutvikle fagfelt innen IKT og psykologi. Resultatene fra INTROMAT er forventet å øke tilgangen til effektive teknologi-baserte helsetjenester, øke digital samhandling mellom helsetjenestene og øke bruk av teknologi-baserte tjenester for psykiske lidelser. .

INTROMAT projects manager (IKTPLUSS FYRTÅRN) Ass. Prof. Tine Nordgreen, together with the European Society for Research on Internet Interventions (ESRII), University of Bergen and Haukeland University Hospital are organizing the annual ESRII conference on technology and mental health: ESRII2016, 22-23 September in Bergen, Norway. The ESRII is a non-profit organization committed to advancing the scientific approach to studying eHealth interventions. eHealth interventions comprise existing and emerging technologies, including the Internet, mobile devices, digital gaming, virtual reality, remote sensing and robotics. We are organizing this conference to foster excellence in evidence-based eHealth interventions targeting behavioral and mental health. This conference is an important event that brings research groups, clinicians and the industry together for collaboration and the sharing of new ideas and the latest research results. We are expecting attendance of 150 people from all over Europe. The conference is important to the INTROMAT project and consortium, as several members of the Scientific Advisory Council (Heleen Riper, Gerhard Andersson, Per Carlbring, Viktor Kaldo) will attend the conference, together with leading research groups in the filed of eHealth from the Netherlands, Sweden, Denmark, Germany, UK and Spain, who focus on the use of technology in mental health. This will foster international cooperation. Furthermore, there will be a symposium on the INTROMAT project which will increase awareness and acceptance of INTROMATs ideas and project output. Our INTROMAT partners Simula, Bryggen Research, Psyktools, Imatis, Attensi VR and the University of Oslo have already confirmed attendance, together with major research institutions and technology companies from all over Europe. Our conference consists of oral presentations (subdivided in parallel sessions), poster presentations, demonstrations and symposia. a

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon