Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAGUARD maritimt utviklingsprosjekt: Personell-Tagging-and-Controll

Alternativ tittel: SEAGUARD maritime development project : Personell-Tagging-and-Controll

Tildelt: kr 59 798

SEAGUARD vil i prosjektets periode forsøke å ferdigutvikle teknologien som muliggjør nøyaktig posisjonering av mannskap i den marine/maritime sektoren. Formålet med prosjektet er å bekrefte etterspørsel og bruksområde i praksis ? og videre kunne anvende prosjektresultat ved eksisterende etablerte aktører i næringen. Bruksområdet spenner seg fra sikkerhet- og effektiviseringsløsninger i offshore industrien, til forbedring av sikring- og varslingssystem ved oppdrettsanlegg. SEAGUARD sin løsning vil i stor grad gi en verdi og nytte for samfunnet. Den maritime sektoren er inne i en nedgang, der prosesser og tjenester ønskes effektivisert og forbedret. Vi er rustet til å bidra i utviklingen av teknologi, innovasjon og nyvinninger i næringslivet regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil og kunne bidra til at teknologien er overførbar til andre fagfelt, fra privat til offentlig sektor. Det finnes lite forskningskompetanse på området i dag, og hvis prosjektet lykkes, vil det bane vei for at andre aktører, både nasjonalt og internasjonalt, i fremtiden kan bygge videre på vår kompetanse og erfaringer på området.

SEAGUARD er en nyetablert bedrift med utspring fra det maritime klyngemiljøet ved Høgskolen i Ålesund(nå NTNU i Ålesund). I prosjektperioden vil vi ta sikte på å ferdigutvikle teknologien som muliggjør nøyaktig posisjonering av mannskap i den marine/maritime sektoren. Formålet med prosjektet er å bekrefte etterspørsel og bruksområde i praksis - og videre kunne anvende prosjektresultat ved eksisterende etablerte aktører i næringen. De mest sentrale FoU-utfordringer vi ser idag, er å utvikle en teknologi som gir nøyaktig nok plassering som tilfredsstiller krav og ønsker fra potensielle kunder. Vi ser også en utfordring i det å anvende eksisterende teknologi for å løse vårt behov. Dette er ikke våre ekspertområder og vi kan være avhengig av andre aktører med mer kompetanse på området for å bistå oss. Det er også et stort marked med ressurssterke konkurrenter som kan komme oss i forkjøpet. Vi ser et stort potensial i markedet for bruk av resultatene gjort i denne prosjektperioden. Vi har allerede registrert interessenter og og kunder som er villig til å anvende denne teknologiske løsningen. Med anvendelse av posisjonering som en dekksløsning i den maritime Off-shore industrien, men også som en sikkerhetsløsning i oppdrettsnæringen.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2