Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vaskulære Planters Overlevelsesstrategi i Mikrofluidisk Transportdesign for Biomedisinske Anvendelser

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

263783

Prosjektperiode:

2016 - 2017

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Det har vært revolusjonerende framskritt i utviklingen av mikrofluidiske enheter og lab-on-chip (LOC) teknologi i løpet av de siste tiårene, på grunn av behovet for væsketransport og manipulasjon i miniatyriserte enheter som åpner for mikroskopisk reproduksjon av biologiske kjemiske prosesser. Gunstige egenskaper som ønskes av akademia og industri er blant annet, minimalisert reagens- og prøvevolum, forbedret reaksjonseffektivitet, flere integrerte prosesser osv, som er viktig i LOC-løsninger for daglige kliniske formål. Konvensjonelle assays bruker ofte kompliserte prosedyrer og er tidkrevende, mens tekniske utfordringer, slik som væskefordeling av reagenser og prøver, effektiv blanding for signaliserende kjemiske reaksjoner osv., må overkommes for nyere mikrofluidiske enheter. I forprosjektet vil vi etablere et selvregulerende væskeleverings- og manipulasjonssystem som kan kobles til våre assay-produkter, med ytelsestester av den prototypen som basis for utvikling mot kommersialisering i et hovedprosjekt. Et kapillærdrevet mikronettverk skal utvikles uten eksterne aktuatorer eller ventiler som ofte er klønete og motvirker hensikten til LOC-løsninger. Konstruktalloven vil brukes i design for å oppnå høyere leveringshastighet og eliminering/demping av kavitasjonsindusert strømningsblokk (embolisme) for væsker i smale åpninger i mikroskala. Vi vil manipulere væsker ved embolisme gjennom å etterligne morfologien til planters vaskulære system for overlevelse i tørkesesonger, eller når kavitasjon (kilden til embolisme) må induseres/undertrykkes lokalt ved bruk av frakoblet/kontaktløs kilde, f.eks. ultralyd. Teoretisk analyse og simulering fokuserer på interface-dynamikk med hovedvekt på de tre fase-kontaktlinjene til fremrykkende/avtagende menisk; mens direkte optisk observasjon og akustisk trykk signalinnhenting vil være metodene for eksperimentell karakterisering. Mikrofabrikasjon av nøkkelkomponenter og eksperimentell verifisering vil utføres i partneres lab

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale