Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Styresystem for flerbruks arbeidskatamaran.

Alternativ tittel: Control system for multi-purpose working catamaran.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektet har som målsetting å utvikle et nytt styresystem for en arbeidskatamaran slik at den kan brukes hele året både til fiskeri og til andre arbeidsoppdrag for havbruksnæringen. I forprosjektet skal man etablere en operasjonsprofil og definere ulike krav et slikt system må oppfylle for å kunne bli en sikker arbeidsplass, samt sørge for effektiv og lønnsom drift. Basert på forprosjektet og erfaring fra fiskeri - og offshore næringen skal det utvikles forslag til en innovasjonen som blir målsetting å utvikle i selve hovedprosjektet. Man legger opp til et eller flere arbeidsmøter med ulike partnere som dekker hele verdikjeden av fartøyet fra design, utstyr og operasjon.

Prosjektet har som målsetting å utvikle et nytt styresystem for en arbeidskatamaran slik at den kan brukes hele året både til fiskeri og til andre arbeidsoppdrag for havbruksnæringen. I forprosjektet skal man etablere en operasjonsprofil og definere ulike krav et slikt system må oppfylle for å kunne bli en sikker arbeidsplass, samt sørge for effektiv og lønnsom drift. Basert på forprosjektet og erfaring fra fiskeri - og offshore næringen skal det utvikles forslag til en innovasjonen som blir målsetting å utvikle i selve hovedprosjektet. Man legger opp til et eller flere arbeidsmøter med ulike partnere som dekker hele verdikjeden av fartøyet fra design, utstyr og operasjon.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2