Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation

Alternativ tittel: Not relevant.

Tildelt: kr 17,5 mill.

Det har vært stor aktivitet på Senter for skatteforskning (Norwegian Centre of Taxation (NoCeT) i perioden 01.10.2020-30.09.2021. Vi har i løpet av denne rapporteringsperioden publisert 24 artikler i tidsskrifter med konsulent-tjeneste (mot 17 i forrige rapporteringsperiode); publisert 4 kapitler i bøker (mot null i forrige periode - alle på nivå 2); publisert 21 kronikker (mot 9 i forrige periode). Kjernemedarbeidere og senteret har vært sitert 302 ganger i media. Internasjonale forskere har avholdt 11 online seminarer (samme som ved forrige rapportering) i regi av NoCeTs seminarserie. NoCeT-forskere har presentert sine arbeider 23 ganger (mot 14 ved forrige rapportering) på ulike konferanser og seminarer. Disse presentasjonene har vært digitale på grunn av Covid-19. NoCeT har I perioden arrangert to konferanser (online) og vært sponsor av en tredje. Disse er: 1. Financial secrecy and its discontents, 24.03.2021. Web conference 2. The Norwegian Tax Accounting seminar, 14.06.2021. Web conference 3. Research with German and Norwegian Register Data on family Economics (26-27 mai, 2021)- conference co-sponsored by NoCeT). Staben ved NoCet har i denne perioden veiledet en rekke studenter i deres masteroppgaveprosjekter. Dette har resultert i 25 masteroppgaver knyttet til skatt (mot 22 ved forrige rapportering). Oppgavene spenner vidt med temaer som formuesskattens virkninger på aksjonærer i små bedrifter; salg av bedrifter til utlandet som følge av formuesskatt; skatt og innovasjon, arveavgift; konkursrytteri, skatt og informasjonsutvekslingsavtaler, skatteparadis og kriminalitet. På forskningssiden vil vi fremheve at kjernemedarbeidere har jobbet med egenskapene til fritaksmetoden og aksjonærmodellen, hvordan finansielle instrumenter kan brukes til å oppnå skattefritak i selskaper. Samt merverdisvindel i forbindelse med kildeskatt.

The Norwegian School of Economics (NHH) in Bergen is the host institution of the Norwegian Center for Taxation (NoCeT). NHH has a strong commitment to public economics due to the importance of educating candidates for both the public and the private sector, who understand how taxation affects behaviour, markets, decision-making and public policy. NoCeT cooperates with the Norwegian Tax Administration (NTA) and the Centre for Applied Research at NHH (SNF). NoCeT will conduct research in three areas of public economics: 1. Capital taxation and the open economy 2. Law and economics 3. Behavioral economics and compliance The specific research projects are detailed in the project description. In terms of teaching NoCeT will supply: 1. Eight masters courses with public economics content 2. Three bachelor courses with public economics content 3. One PhD course in public economics every year. The latter will be in cooperation with the tax centre OFS in Oslo (and possible Nordic partners). NoCeT will also provide incentives to masters students to write their theses on issues in public economics by providing grants of NOK 10,000 for each student that selects a public economics topic and receives a C or better on their master thesis. NoCeT will continue its dissemination of research results to the general public through seminars, workshops, feature articles in newspapers, as well as appearances on TV and radio in major news channels.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi

Finansieringskilder