Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance

Alternativ tittel: Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance

Tildelt: kr 17,5 mill.

OFS har bidratt til å styrke undervisning og forskning i offentlig økonomi ved Økonomisk Institutt. Instituttet tilbyr nå årlig to populære masterkurs i offentlig økonomi. Høsten 2021 er det 47studenter som har registrert seg for kurset Empirical Public Economics. Det er også mange studenter som bruker den nye OFS databasen for å skrive oppgaver innenfor offentlig økonomi generelt og skatteøkonomi spesielt Vi fortsetter et tett samarbeid med forksningsavdelingen i skatteetaten, der vi i ulike prosjekter struderer hvordan ulike tiltak for å sikre at folk betaler de skattene de skal betale (kontroller, informasjon, etc) påvirker etterlevelse på lang sikt. I tillegg til flere arbeider som ser på effekten av kontroller for personlig skatteytere har vi utarbeidd en prosjektplan for å studere langsiktige effekter av kontroller av merverdiavgift. OFS, med både forskere fra Økonomisk Institutt og SSB er med på å utarbeide en større leveranse til den nye skatteutvalget: Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem

OFS-II will enable a continued focus on tax analysis and public economics and maintain and cement the momentum started by OFS. The establishment of OFS generated a threefold increase in teaching of public economics at the Department of Economics UiO. OFS-II will enable us to maintain the high level of research-based education in public economics. We will work actively in collaboration with other Nordic institutions to improve PhD training in public economics. A major aim with OFS-II is to co-finance the construction of an extensive public finance relevant micro data set at the Department of Economics UiO. This will further develop the research environment in empirical public economics at the department. OFS-II will combine theoretical and empirical analysis to explore behavioral responses to taxes and transfers; the effect of wealth taxation on the accumulation and allocation of capital; how income taxes affect labour market decisions; the prevalence and nature of tax evasion. We will also study how immigration (ethnic diversity) and tax evasion affect tax morale and the support of a generous welfare state. Empirically, a fundamental challenge to research is to identify responses to changes in taxes and benefits that are causal, and not simply reflecting unobserved heterogeneity. A further challenge is the concealment of data by the very nature of tax evasion. Policy reforms, exogenous shocks, random-assignment-like variations, and combination of data sources are key ingredients in strategies to overcome the problems. To this end the use of large register data sources will be crucial. The research at OFS-II will provide novel insights on policy elasticities that are crucial for understanding the effects of tax and transfer policies, and for designing optimal policies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SKATT-Skatteøkonomi

Finansieringskilder