Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance

Alternativ tittel: Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance

Tildelt: kr 17,5 mill.

OFS har hatt en stor betydning for undervisning og forskning innenfor offentlig økonomi ved Økonomisk Institutt, UiO. Instituttet tilbyr nå årlig to populære masterkurs i offentlig økonomi. Høsten 2022 er det 29 studenter som er oppmeldt i kurset Empirical Public Economics. Om våren underviser vi et mer teoretisk orientert masteremne innenfor offentlig økonomi. I tillegg har OFS fått opprettet en database som inneholder administrative mikro data for å studere effekten av offentlig regulering og skattlegging. Hvert år er det mange studenter som bruker den nye OFS databasen for å skrive oppgaver innenfor offentlig økonomi generelt og skatteøkonomi spesielt. Når det gjelder forskning har OFS vært en viktig plattform for ansatte ved UiO, SSB og Frisch som jobber med temaer relatert til offentlig økonomi. Fra denne plattformen har flere interessante prosjekt startet i den siste OFS-perioden. Vi vil spesielt nevene et fruktbart samarbeid med analyseavdelingen i Skatteetaten som estimerer langsiktige effekter av ulike tiltak for å sikre at personer og bedrifter betaler den skatten de er pålagt. Denne forskningsgruppen har gjennomført flere studier av hvordan personlige skatteytere responderer på myke (informasjon) og harde (kontroll) tiltak. Arbeidene er sendt inn til vurdering i internasjonale tidsskrifter. Vi har også utarbeidet en prosjektplan – en preanalyseplan – for å studere langsiktige effekter av kontroller av merverdiavgift. Et annet viktig forskningsarbeid ved OFS har vært en rapport vi har utarbeidet for skatteutvalget (Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem). I denne rapporten kombinerer vi teori med empiriske resultater som måler hvordan husholdninger responderer på skatteendringer og på endringer i arbeidsfri inntekt. Vi kan da anslå både proveny og effektivitetseffekter ved å skattlegge arbeidsinntekter.

Den siste perioden med OFS (01.08.2017 - 31.07.2022) har gjort det mulig for de involverte miljøene, Økonomisk institutt ved UiO, Frisch senteret og SSB, å opprettholde et sterkt fokus på forskning og undervisning innenfor offentlig økonomi og skatteanalyse. Et sterkt forskningsmiljø har resultert i mange analyser av det norske skattesystemet. Mange er allerede publisert og flere er undervegs i anerkjente internasjonale tidsskrift. Senteret har også vært viktig for deltagelse i det offentlige ordskiftet om skatt og skattepolitikk. For eksempel har OFS-medarbeidere deltatt i diskusjonen omkring grunnrenteskatt i havbruksnæringen (som er et aktuelt tema i skrivende stund). I tillegg har vi levert en grundig analyse av effektene av inntektsskatten til det nye skatteutvalget. Når det gjelder forskningsmessig infrastruktur har OFS gjort det mulig å knytte sterkere bånd og mer interaksjon mellom de ulike forskningsmiljøene. Det etablerte samarbeidet med Skatteetaten har resultert i mange arbeider og det er planer om å fortsette i årene fremover. Vi har også etablert en database som er spesielt tilrettelagt for skatteanalyse og som har blitt brukt av studenter og ansatte. Dette er infrastruktur som har blitt takket være senteret og som kommer til bli brukt i årene fremover. Vi er svært fornøyde med at vi i hele perioden har undervist to kurs i offentlig økonomi ved Økonomisk Institutt. Fokuset på skatteøkonomi har resultert i at mange studenter har skrevet masteroppgaver innenfor skatteøkonomiske problemstillinger. Senterets to phd studenter er ferdig utdannede, en har disputert og den andre vil snart disputere. Førstemann (Kristoffer Berg) har fått jobb ved Universitet i Oxford og fikk Kongens gullmedalje for sitt arbeid.

OFS-II will enable a continued focus on tax analysis and public economics and maintain and cement the momentum started by OFS. The establishment of OFS generated a threefold increase in teaching of public economics at the Department of Economics UiO. OFS-II will enable us to maintain the high level of research-based education in public economics. We will work actively in collaboration with other Nordic institutions to improve PhD training in public economics. A major aim with OFS-II is to co-finance the construction of an extensive public finance relevant micro data set at the Department of Economics UiO. This will further develop the research environment in empirical public economics at the department. OFS-II will combine theoretical and empirical analysis to explore behavioral responses to taxes and transfers; the effect of wealth taxation on the accumulation and allocation of capital; how income taxes affect labour market decisions; the prevalence and nature of tax evasion. We will also study how immigration (ethnic diversity) and tax evasion affect tax morale and the support of a generous welfare state. Empirically, a fundamental challenge to research is to identify responses to changes in taxes and benefits that are causal, and not simply reflecting unobserved heterogeneity. A further challenge is the concealment of data by the very nature of tax evasion. Policy reforms, exogenous shocks, random-assignment-like variations, and combination of data sources are key ingredients in strategies to overcome the problems. To this end the use of large register data sources will be crucial. The research at OFS-II will provide novel insights on policy elasticities that are crucial for understanding the effects of tax and transfer policies, and for designing optimal policies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi