Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Alternativ tittel: Tolkning av frekvensavhengige seismiske responser av fint lagdelte, delvis mettede og oppsprukne reservoarer

Tildelt: kr 7,6 mill.

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Uendret i forhold til nåværende prosjektsammendrag

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum