Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration with production data

Alternativ tittel: Bayesiansk inversjon av 4D-seismiske bølgeformsdata for kvantitativ integrasjon med produksjonsdata

Tildelt: kr 6,2 mill.

Med utviklingen av nye innovative seismiske metoder bør det være mulig å ytterligere å øke oljeutvinningen fra eksisterende felt. Dette er fornuftig fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Seismiske metoder gjør det generelt mulig å avbilde sedimentære basseng og reservoarer (knyttet til petroleumsproduksjon, CO2-lagring eller geotermisk energi) basert på essensielt samme prinsipper som i medisinsk avbilding. Begrepet 4D-seismikk refererer til gjentatte seismikkinnsamlinger over tid. Ved help av 4D-seismikk kan man "høre" den dynamiske oppførselen til reservoaret og få hjelp til reservoarstyringen. Den største verdien av 4D-seismikk er den tilleggsinformasjon man får til å oppdatere en modell av reservoaret, samt hjelp til lokalisering av udrenert olje og strømningsbarriærer, noe som er viktig for brønnplanlegging. I det geofysiske fagsamfunnet har full seismisk bølgeformsinversjon (FWI) dukket opp som den endelige og ultimate løsningen til jordens oppløsnings- og avbildings-problem. FWI kan potensielt inneholde en fullstendig numerisk simulering av det virkelige bølgefeltet, hvor observerte bølgeformdata blir reprodusert ved hjelp av invertert modell av undergrunnen. Men FWI står overfor mange utfordringer, inkludert følsomheten til resultatene for valg av startmodell og dens enorme beregningskostnad. Vi har i dette prosjektet addressert disse utfordringene og utviklet spredningsteoretiske metoder for Bayesiansk FWI som gir informasjon om usikkerheten samt de mest sannsynlige verdier av endringene i (retningsavhengige) elastiske parametere som bestemmer 4D seismisk respons til et petroleumsreservoar i produksjon. I tillegg har vi utviklet forskjellige strategier for inversjon av 4D seismiske bølgeformsdata og forsket på effekter av elastisitet og anisooropi. Alt dette er nyttig for en kvantitativ integrering av 4D-seismiske bølgeform og produksjonsdata, som kan gi en bedre reservoarstyring. I løpet av prosjektperioden har vi publisert mer enn 15 fagfelle-evaluerte artikler i internasjonale tidsskrift. I tillegg har vi publisert et tilsvarende antall skriftlige konferansebidrag og gitt mange muntlige foredrag på internasjonale konferanser. Vi har også vekselvirket med bruker fra industrien for å få tilbakemeldinger på utviklingen av våre seismiske metoder. En PhD-kandidat fikk muligheten til å jobbe med dette prosjektet i samarbeid med prosjektleder fra Universitetet i Bergen, to reservoar-matematikere fra NORCE og ledende internasjonale samarbeidspartnere ved Universitetet i California og the Tsjekkiske vitenskapsakademiet. PhD-kandidat Xingguo ble ferdig med doktorgraden et halvt år før tiden og fikk pris for beste kinesiske utenlandsstudent. Som et resultat av dette prosjektet arbeider Xingguo nå som full professor i geofysikk ved et ledende kinesisk universitet. Prosjektet har også bidratt til utdanning av flere mastergradskandidater som enten arbeider med seismikk eller relaterte emner som akustikk.

The principal aim of this project is to develop methods for Bayesian inversion of 4D seismic waveform data that provides information about the uncertainty as well as the most likely values of the inverted seismic or elastic parameters. The main idea behind the project is that we can reduce the computational cost of a Bayesian FWI in time-lapse mode by using a target-oriented scattering-integral approach which is based on an explicit representation of the data sensitivity matrix and compatible with the use of general domain decomposition and renormalization methods for strongly scattering media. We have already significant experience from the development of the scattering-integral approach within the framework of Tikhonov regularization, but more work related to the Bayesian (statistical) approach is needed. The methods we propose to develop will be relevant for both seismic exploration and production monitoring. However, our numerical examples will be biased towards applications within dynamic reservoir characterization. Therefore, we shall also investigate different strategies for dealing with time-lapse seismic waveform data and rock physics models within this scattering-based framework for FWI and seismic history matching.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum