Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Alternativ tittel: Sprekker i svarte skifre og deres egenskaper i forhold til væsketransport

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektnummer:

267775

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Under erosjon på kontinentene og avsetning av sedimenter og organisk materiale i havet dannes det sedimentære lag i sedimentære bassenger. Når disse sedimentene blir begravet, blir de utsatt for sammenpressing (kompaksjon) og oppvarming slik at de bli omvandlet til fast bergart. Med økende temperatur vil det organiske materialet som kalles en kildebergart, modnes slik at det dannes olje og gas. Dette vil være skifre som er ganske tette (lav permeabilitet). Det er da et spørsmål om hvordan olje og gass kan strømme ut slik at det kan «migrere» til mer permeable reservoar bergarter der de kan bli produsert. Dette kalles primær migrasjon av hydrokarboner. Prosjektet tester en hypotese om hvordan organisk materiale i kildebergarter kan sprekke opp slik at oljen og gassen kan unnslippe. Vi har derfor analysert bergartsprøver fra forskjellig dyp på sokkelen. Vi har også etterlignte denne prosessen med modning av organisk materiale og oppsprekking i laboratoriet. Vi har utviklet dataprogrammer for modning av modning av kildebergarter, dannelse av hydrokarboner, mikrosprekker og utdriving av olje og gass mot reservoarer.

The aim of the PROMETHEUS project is to create novel structural and mechanical knowledge and geological understanding of microfracturing and dynamic permeability in black shales in order to provide a strong scientific foundation for considerably increasing hydrocarbon exploration success on the Norwegian continental shelf that contains shale formations that act as source rocks or the cap rocks of many reservoirs. Important source rocks include the Draupne and Tau formations in the North Sea, and the Hekkingen formation in the Barents Sea. Currently, exploration risks in these segments of the Norwegian margin are quite high because: (1) our mechanical understanding of black shales is limited, and (2) our knowledge of the structures of these rocks on short length scales is incomplete, because they can only be studied from seismic or borehole data with sub-meter to meter resolution; whereas their mechanical and transport properties depend on scales down to micrometers or even nanometers. The PROMETHEUS project aims to overcoming these challenges through state-of-the-art multidisciplinary research that integrates: (1) quantitative analyses of the structure and composition of shale rock samples obtained from outcrops and borehole cores, (2) cutting edge quantitative laboratory experiments using the latest technical developments at the University of Oslo, in collaboration with the European Synchrotron Radiation Facility, and (3) numerical modeling of shale deformation that includes discontinuities and multiphase flow. The results from the PROMETHEUS project will: (1) considerably improve our understanding of microfracturing and dynamic permeability in black shales, and (2) facilitate the assessment of cap rock integrity and hydrocarbon expulsion capacity of tight rocks. The project results thus have the potential to become strategic for substantially enhancing hydrocarbon exploration prospects in the as yet poorly explored Norwegian tight rocks.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum