Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

Tildelt: kr 4,0 mill.

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redusere tobakkrøyking. Imidlertid blir mange som ikke lenger røyker, eller aldri røyker i det hele tatt, nå diagnostisert med lungekreft. Den første delen av dette prosjektet vurderte om ernæringsmessige biomarkører, inkludert vitamin B12 og vitamin D, kunne informere om sikre og kostnadseffektive inngrep for å redusere risikoen for lungekreft. Andre biomarkører som ble studert i dette prosjektet inkluderte kotinin, C-reaktivt protein med høy følsomhet (hs-CRP) og sirkulerende markører for cellulær immunaktivering inkludert tryptofan, kynurenin, kinolinsyre og neopterin. Våre funn støtter hypotesen om at høy vitamin B12-status øker risikoen for lungekreft, mens lav vitamin D-status ikke hadde noen tilknytning til risikoen for lungekreft. Som forventet var høyere serumkotininkonsentrasjoner godt korrelert med lungekreftrisiko, og det samme var høyere sirkulerende hs-CRP-konsentrasjoner. Til slutt var den høyeste kvintilen av kynurenin, kynurenin: tryptofan-forhold, kinolinsyre og neopterin assosiert med en 20% - 30% økt risiko for lungekreft. Imidlertid var tryptofan forbundet med en 15% lavere risiko for lungekreft. 2. Kostnadseffektivitet av biomarkørbasert CT-screening for lungekreft Det er fire stadier av lungekreft, sykdom i tidlig stadium (stadium I og II) og sykdom i sent stadium (stadium III og IV). Mange mennesker får diagnosen lungekreft på de senere stadiene når dødeligheten av lungekreft er veldig høy. Vi kan ha stor innvirkning på lungekreftdødeligheten hvis flere lungekreftpasienter kan diagnostiseres på tidligere stadier av sykdommen. En måte å få sykdommen tidligere på er å finne biomarkører som kan forutsi en persons risiko for lungekreft. Den andre delen av dette prosjektet vurderte om biomarkørbasert lungekreft screening kunne bidra til å avgrense CT-screening kvalifisering ved å forutsi risiko for lungekreft på en kostnadseffektiv måte. Våre resultater tyder på at bruk av biomarkører for å optimalisere utvalg av røykere til lungekreft screening kan være kostnadseffektivt i noen scenarier. Imidlertid kan denne undersøkende analysen ikke gi tilstrekkelig bevis for prisfastsettelse eller beslutningstaking, men dette arbeidet støtter jakten på ytterligere forskning på biomarkørinformert kvalifisering for lungekreft screening. 3. Epidemiologi og risikofaktorer for nyrekreft Årsaken til nyrekreft er stort sett ukjent, og bare noen få risikofaktorer for nyrekreft er bekreftet. Vi rapporterer om etablerte risikofaktorer for nyrekreft inkludert tobakkrøyking, kroppsstørrelse og historie med høyt blodtrykk og kronisk nyresykdom. Vi understreker viktigheten av nye metoder innen molekylær epidemiologi - inkludert metabolomics og tumor genomics - i å identifisere noen av de underliggende årsakene til nyrekreft. 4. Metabolomics av ??nyrekreft Metabolomics studerer konsentrasjonen av små molekyler i menneskekroppen, for eksempel sukker, lipider og aminosyrer. Metabolomet er det komplette settet av metabolitter i en celle eller vev til et bestemt tidspunkt. Metabolomics kan også brukes til å identifisere biomarkører for sykdomstilstand, inkludert nyrekreft. Ved hjelp av data fra 5 uavhengige europeiske kohorter identifiserte vi 25 metabolitter sterkt forbundet med risiko for nyrekreft. Risikoprofilen til noen - men ikke alle - av disse metabolittene var relatert til kroppsmasseindeks.

Lung cancer is the leading cause of cancer death world-wide, and is responsible for 1.4 million deaths annually. In 2008, there were over 1.6 million new cases of lung cancer. The main determinant of lung cancer is tobacco exposure and the primary and most important means for lung cancer control is through reducing tobacco smoking. Still, the lifetime risk of lung cancer among former smokers remains high. Close to 50% of lung cancer cases now occur among former and never smokers. Lung cancer survival rate is poor, with a 5-year mortality rate of approximately 85%. Given the overall poor survival rates among diagnosed lung cancer cases, and the notable risk experienced by current, former and never smokers, identifying additional factors that may help to reduce the risk of lung cancer should be given a high priority. This may be particularly relevant for former smokers who seek additional means to further reduce their lung cancer risk. Furthermore, increasing the proportion of cases diagnosed with early stage disease (stage I and II) could have a major impact on overall lung cancer mortality. The overarching objective of this post-doctoral project is to conduct cancer research for cancer prevention by evaluating if the one-carbon metabolism (OCM) pathway affects lung cancer risk through epigenetic alterations. This project is designed with a strong emphasis on biostatistics, bioinformatics and epidemiology and will benefit from a large sample size, which will enable the evaluation of important sub-groups, including former and never smokers. If B-vitamins in the OCM pathway are proven to be important in lung cancer aetiology, our results may inform a safe and cost-effective nutritional intervention to reduce lung cancer risk, over and above quitting smoking. If methylation signatures improve risk prediction models for lung cancer, our results may refine CT-screening eligibility criteria, improve screening efficacy, and help to further reduce lung cancer mortality.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering