Tilbake til søkeresultatene

PROFORSK-Skole og samfunn

Hvorfor det? - en utstilling der barn viser fram egen forsking

Alternativ tittel: Children´s Science Fair in Norway

Tildelt: kr 0,50 mill.

"Hvorfor det?" er en forskerutstilling for barn i alderen 8-13 år inspirert av amerikanske science fairs. Utstillingen er i hovedsak blitt arrangert av foreldre, hvor barna deltar frivillig og arbeidet gjøres i fritiden. De velger sine egne spørsmål og bruker Nysgjerrigper-metoden, en forskningsmetode utviklet for barn av Norges forskningsråd. De presenterer arbeidet sitt for dommere med forskningsbakgrunn på en utstilling. "Hvorfor det?" vil per 17. mars 2018 være arrangert 20 ganger . Målet med prosjektet støttet av Forskningsrådet, har vært å spre forskerutstillingen ytterligere og lage en organisatorisk overbygning med dette som formål. Vi har også ønsket å involvere skolen mer, i første omgang gjennom skolefritidsordningen. Ved 3 av utstillingene har nå skolefritidsordningen vært aktivt involvert. For å spre konseptet har vi tatt kontakt med foreldre ved skoler rundt i Norge for å spre begeistring og kunnskap om forskerutstillingen samt ledere ved skolefritidsordninger. Vi har å utviklet en oppskrift og annet materiale som invitasjoner, diplomer, dommerveiledning, presentasjoner, film etc. som kan brukes av nye arrangører. Nettsiden er viktig verktøy for arrangørene. Der finner de mye av det materialet de trenger og oppskriften for hvordan man kan arrangere. Den gir mulighet for påmelding og støtte underveis til barn og deres foreldre. Gjennom "Hvorfor det?" får barn bruke sin nysgjerrighet og kreativitet. De velger selv hva de skal forske på, det gir motivasjon og lærelyst. Samtidig får de erfaring med å bruke vitenskapelig metode. Når de etter flere ukers arbeid får vist fram hva de har gjort, blir de sett av forskere og får konkret tilbakemelding med stor vekt på det positive. Vi ser at barna lærer mye, har det gøy og er stolte av hva de har oppnådd. Dette gir interesse for forskning.

Hvorfor det? er en forskerutstilling for barn i alderen 8-13 år. Utstillingen arrangeres av foreldre, deltakelse er frivillig og arbeidet skjer på fritiden. Barn deltar med egne forskerspørsmål og bruker Nysgjerrigper-metoden underveis. De viser fram resultatet sitt på en plakat og presenterer det for dommere med forskningsbakgrunn som gir personlig tilbakemelding til deltakerne. Utstillingen er så langt arrangert til sammen 6 ganger på Kolbotn, Skøyen og Singsaker med 50-60 deltakende barn. I november 2016 vil Skøyen, Korsvoll og Huseby skole arrangere Hvorfor det?. Formålet med Hvorfor det? er at barn skal få mulighet til å utforske egne spørsmål. Gjennom dette får barna - lære forskningsmetode og kritisk tenkning. - stimulert sin nysgjerrighet og kreativitet. - en praktisk tilnærming til realfaglige og andre problemstillinger. - kunnskap om hvordan forskere arbeider og interesse for forskning som karriere. - motivasjon for å lære ved selv å velge sine problemstillinger. - tilpasset opplæring. - mestringsfølelse og opplevelse av å bli sett. Hovedstrategien videre er å spre Hvorfor det? til flest mulig skoler slik at konseptet blir bedre kjent og det blir et levende nettverk av arrangører. Her vil jeg henvende meg til ressurssterke områder med foreldre med høy utdanning. Imidlertid ser jeg at de barna som får det største løftet av å delta i Hvorfor det?, er barn som av ulike grunner ikke trives så godt i skolen. Mange av disse har ofte ikke tilstrekkelig foreldrestøtte eller kommer fra områder med mindre ressurssterke foreldregrupper. Jeg ønsker derfor å utvikle Hvorfor det?-modeller hvor skolen er mer involvert, fortrinnsvis gjennom SFO. I tillegg vil jeg skape en bevegelse av engasjerte voksne med både foreldre, lærere, forskningsformidlere og andre som deler erfaringer, idéer og inspirerer hverandre. Jeg vil arrangere samlinger hvor man kan møtes og en utvikle "digital allmenning" for spørsmål og deling av erfaringer og materiale.

Budsjettformål:

PROFORSK-Skole og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet