Tilbake til søkeresultatene

PROFORSK-Skole og samfunn

Din kropp i bevegelse

Alternativ tittel: Your body in motion

Tildelt: kr 0,50 mill.

Trondheim. BODY WORLDS har turnert over hele verden i 20 år og er sett av 40 millioner mennesker. BODY WORLDS består av plastinater av døde mennesker som viser menneskets anatomi på en helt unik måte. Det er fortellingen om menneskekroppen med alle sine geniale funksjoner. «Din kropp i bevegelse» er forskningsformidling om kroppen i bevegelse som en sideaktivitet til utstillingen. Hovedmålet er å profilere forskningen i anatomi, fysiologi og biomekanikk under bevegelse for barn og unge. Målgruppen er barn og unge generelt, med en hovedvekt på unge i alderen 14-18 år. I en stasjon i nærheten av utstillingen vil barn og unge møte forskere og forskningen om kroppens funksjoner. Hvilke grenser har egentlig vår fantastiske kropp? Hvilke effekter har styrke- og utholdenhetstrening? Kan ny teknologi hjelpe oss med å oppnå kunnskap om kroppens funksjoner i dagligdagen og under trening? Hvordan forsker man på disse tema og hvordan er hverdagen til forskerne? Barn og unge som besøker stasjonen skal være med i deltakende aktiviteter. De skal gjennomføre enkle tester på egen kropp. Testene er: Målinger av utholdenhet med sykkelergometre for bein og overkropp, undersøkelse av kraftutvikling og spenst, og analyse av bevegelsesmønster og energiforbruk under ulike aktiviteter ved hjelp av nye sensorer. Det vil bli brukt ny teknologi til å skape fascinasjon for forskningen og kroppens muligheter. Vi vil tilby barn og unge en opplevelse av den fantastiske kroppen gjennom bruk av kunstig virkelighet (VR).

I 2017 vises den berømte vandreutstillingen «BODY WORLDS» på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. BODY WORLDS har turnert over hele verden i 20 år og er sett av 40 millioner mennesker. BODY WORLDS består av plastinater av døde mennesker som viser menneskets anatomi på en helt unik måte. Det er fortellingen om menneskekroppen med alle sine geniale funksjoner. «Din kropp i bevegelse» er forskningsformidling om kroppen i bevegelse som en sideaktivitet til utstillingen. Hovedmålet er å profilere forskningen i anatomi, fysiologi og biomekanikk under bevegelse for barn og unge. Målgruppen er barn og unge generelt, med en hovedvekt på unge i alderen 14-18 år. I en stasjon i nærheten av utstillingen vil barn og unge møte forskere og forskningen om kroppens funksjoner, anatomi, fysiologi og biomekanikk under bevegelse. Hvilke grenser har egentlig vår fantastiske kropp? Hvilke effekter har styrke- og utholdenhetstrening? Kan ny teknologi hjelpe oss med å oppnå kunnskap om kroppens funksjoner i dagligdagen og under trening? Hvordan forsker man på disse tema og hvordan er hverdagen til forskerne? Barn og unge som besøker stasjonen skal være med i deltakende aktiviteter. De skal gjennomføre enkle tester på egen kropp og det skal også innsamles data som kan brukes i forskning. Deltakende forskningsprosesser kalles Participatory action research (PAR). Anvendelse av metoden i dette prosjektet vil medføre en høy kvalitet på forskningsformidlingen og profileringen av forskningsfeltene. Testene er: Målinger av utholdenhet med sykkelergometre for bein og overkropp, undersøkelse av kraftutvikling og spenst, og analyse av bevegelsesmønster og energiforbruk under ulike aktiviteter ved hjelp av nye sensorer. Det vil bli brukt ny teknologi til å skape fascinasjon for forskningen og kroppens muligheter. Vi vil tilby barn og unge en opplevelse av den fantastiske kroppen gjennom bruk av kunstig virkelighet.

Budsjettformål:

PROFORSK-Skole og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet