Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ENTOFÔR: From waste to resource

Alternativ tittel: ENTOFÔR: fra avfall til ressurs

Tildelt: kr 8,8 mill.

Insektproduksjon for fiskefôr får økende oppmerksomhet på grunn av insektenes evne til effektivt å konvertere forskjellige typer biologisk materiale til protein og fett, hovedkomponentene i fiskefôr. I EU er insektmel og insektfett tillatt brukt i fiskefôr, men europeiske myndighet for næringsmiddelstrygghet (EFSA) har tydeliggjort behovet for mer kunnskap om kjemisk trygghet av insektene og insektprodukter. Et av målene i ENTOFOR har vært å studere mengde, sesongvariasjon og geografisk variasjon av organiske strømmer som kan brukes i insektproduksjon. Resultater var at det var kun få områder i Norge (hovedsakelig rundt Oslo og Trondheim) som ville hatt mulighet for å ha en stabil insektproduksjon, mens det i andre områder ville blitt mangel på substrat til å gro insekter på. Gjennom dette prosjektet ble de første insektkulturene for vitenskaplig arbeid med insekter for fôr og mat etablert i Norge. NIBIO testet ut ulike avfallsstrømmer (fra brød, frukt, pizza og ølproduksjon) som vekstsubstrat for svarte soldatfluelarver or gule melormer. Begge disse artene vokste fortere og ble større på restavfall fra ølproduksjonen sammenlignet med pizza, brød eller frukt. Mat gitt små larver kan påvirke eldre larver sin evne til å vokse på organisk avfall av lavere kvalitet. I tillegg til dette, fokuserte ENTOFOR på å utvikle metoder for å kunne differensiere mellom ulike insektarter og for å kunne oppdage ulovlig avfall brukt i deres produksjon. I dette prosjektet rapporterer vi resultatene fra et multi-laboratorie studie (German Federal Institute for Risk Assessment (BfR, Tyskland); Havforskningsinstituttet, Norge og European Union Reference Laboratory for Animal proteins (EURL-AP, Belgia)) for deteksjon av prossessert protein fra ruminante kilder brukt i produksjon av insekter. In silico verktøy (liquid chromatography- ion mobility (LC)IMS-HRMS) ble også brukt for å se etter pesticider og mycotoxiner i insektproduksjonen (insektforsøk gjort ved NIBIO i Ullensvang, Norge).

Dette prosjektet har ført til økt forskningsbasert kunnskap om produksjon av insekter til bruk i fôr. Det er sett på utførbarheten av å kunne drive insektproduksjon i Norge ved å se på mulige kilder til substrat for å gro insekter, der flere mulige alternativer har blitt utpekt. Ved å se på vekst hos insekter og overføring av næringsstoffer og uønskede stoffer fra ulike substrat til insekter, har vi gjort det lettere for insektprodusenter å vite hvilke substrater de kan bruke. Hvilke substrater som kan bli brukt til å gro insekter er regulert og analysemetoder vi har utviklet i dette prosjektet vil være nyttige verktøy for å kunne oppdage bruk av substrat som ikke er lov å bruke (som fra ruminanter).

Insects are efficient converters of organic waste into valuable protein for the feed industry. Many scientific studies have proven the suitability of insect meal as a high quality protein source in animal feed. This is especially true for fish and poultry, that both prey on insects in their natural environment. This new waste-based insect industry challenges the traditional view of organic waste, by considering it a resource by reducing waste and retaining and upgrading it to valuable nutrients. However, it also creates barriers for insect producing companies, feed manufacturers and regulatory bodies. These form basis for research issues like: hich organic waste streams exists in Norway and which are economically and practically feasible to use in Norwegian insect industry? Which insect species are suitable as waste converters and which conditions are needed for insect production on different waste streams? If we are feeding waste, will this affect the insect and the safety of the insect products? How are regulatory bodies looking at this new feed resource? How do we secure that marketed insect meal contains only insects and has been fed on suitable organic waste? ENTOFÔR aims to address these issues through it´s consortium of researchers from multiple disciplines (economy, social sciences, entomology, animal nutrition and feed safety) and the industry (organic waste-, insect- and feed industry)by: (1) Suggesting economically viable, legislative and biologically suitable organic waste streams used for insect feed, (2) Building knowledge that may lead to the initiation of a national insect rearing centre, (3) Optimizing insect processing and develop a quality control system for insects and insect products to anticipate legislative developments in the feed industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram