Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv

Tildelt: kr 99 999

Fortetting - eller som det ofte omtales: den kompakte by ? er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer attraktiv å investere i. Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer. Det hevdes at kulturarvens skjebne i en fortettingsprosess ligger i byenes avveining av faktorene økonomisk og kulturell verdi og dermed om kulturarv har «egenverdi» og/eller sees som ?ressurs?. Fortetting og bevaring handler også om hvilken retning byutviklingen skal ta. Sentrale spørsmål for nettverket er: ? Hvordan aktivisere bysentrum og andre bydeler og utnytte deres eksisterende kvaliteter (bolig, næring, frivillige organisasjoner/ sivilsamfunnet)? ? Hvilken urban kulturarv er egnet til gjenbruk? Hva skal den gjenbrukes til? ? Hvordan er det mulig å bruke eksisterende steds-kvaliteter for å fornye, eller utvide bebyggelses strukturer eller kvarterer?

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

Portefølje Mat og bioressurserBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonBioøkonomiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBransjer og næringerReiselivNaturmangfold og miljøFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerKlimarelevant forskningBransjer og næringerTransport og samferdselGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Klima, miljø og energiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorEnergiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje InnovasjonLTP3 Innovasjon i stat og kommunePolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringPortefølje Klima og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerMedia og kulturPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Klima, polar og miljøBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Energi og transportLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerGlobale utfordringerEnergiEnergibruk i transport, annetPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltning