Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Subsea Valley vil etablere nye, strategiske samarbeid med relevante miljø i Houston innen teknologi, innovasjon, tech transfer og utdanning

Tildelt: kr 99 999

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om Subsea Valley og det verdensledende, norske teknologi- og engineeringmiljøet i en av de viktigste energihubene i verden, Houston. Prosjektet vil etablere nye, strategiske samarbeidsrelasjoner mellom Subsea Valley og relevante FoU-miljø i Houston innen energi, teknologi, innovasjon, tech transfer og utdanning, og i tillegg styrke de allerede eksisterende samarbeidsrelasjonene. Reisen og kontakten med disse miljøene er strategisk forankret i Subsea Valleys strategi frem mot 2025, der klyngen jobber med omstilling fra en bransjeklynge for subsea til en kompetanseklynge innen engineering. I dette arbeidet er det økt fokus på teknologioverføring mellom sektorer, utdanning, internasjonalt samarbeid, FoU, innovasjon og kompetanse, som gjennom reise til Houston og målrettet møtevirksomhet kan konkretiseres i skisser til prosjekter.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid