Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reiseaktiviter vedrørende bilaterale møter ifm næringsrettede prosjekter med nye, potensielle samarbeidspartnere.

Tildelt: kr 55 513

Det er lagt ved 3 vedlegg til søknad om reisestøtte bilateralt, som gjelder tre geografiske områder: 1) USA (San Francisco) Målet med reisen er å delta på Innovasjon Norge sitt FRAM IoT program 7-11.november i San Francisco, møte med en potensiell kunde i California (CAISO), treffe vår partner Microsoft i San Francisco og treffe en potensiell ny partner (Bob Knox of Utilicast). I tillegg skal vi besøke Nordic Innovation House og møte vårt regnskapsselskap i USA (Escalon, May Kristin Røen). 2) KINA Målet med møte er kundemøte med China Light & Power (CLP) i Hong Kong sammen med vår Microsoft partner i Kina og Innovasjon Norge i Kina. CLP er det største energiselskapet i den sør-østre delen av Kina. Hong Kong har lignende utfordringer som Norge med en sterk vekst i antall elbiler som skaper problemer i strømnettet. Microsoft i Kina har jobbet lenge med CLP og ønsker nå å få inn eSmart sine løsninger hos CLP som bygger på Microsoft skyteknologi. eSmart har en strategi om å etablere seg i Asia og har hatt en ressurs stasjonert i Singapore i snart ett år for å selge til modne markeder i Asia. 3) USA (North Dakota) Målet med møte er å besøke North Dakota Trade Office i Grand Forks, North Dakota. Besøket er for å sette sammen prosjektsøknad (R&D Grant) til North Dakota Department of Commerce sammen med flere partnere i USA. Partnerne er Robot Aviation fra Norge og med kontor i Grand Forks, Microsoft i Fargo, North Dakota State University, Excel Energy som er et stort energiselskap i Colorado og North Dakota. Søknaden vil gi oss mulighet til å teste ut vår Connected Drone programvare på amerikansk kraftlinje infrastruktur og for å få en kundereferanse i det amerikanske markedet. Dette vil også gi oss mulighet til å vurdere partnere, ressurser og kontorfasiliteter i Nord Dakota.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid