Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bilateralt samarbeid prosjekt FSC Membran

Tildelt: kr 17 672

Under fremstilling av vin utvikles det CO2. Utfordringen er at samtidig med at CO2 fordamper fra vinen vil også opptil 80 % av enkelte aromatiske forbindelser i vinen forsvinne. Det er de aromatiske forbindelsene som bidrar til å gi vinen god smak og karakter. Per i dag finnes det ikke kommersielt tilgjengelige metoder som løser dette problemet. FSC-membranen utviklet ved NTNU (FSC = Fixed Site Carrier) er designet på en slik måte at den er selektiv med hensyn på CO2. Det vil si at ved bruk under fermentering av vin vil membranen slippe gjennom CO2-molekylene, mens aromamolekylene vil bli værende i vinen. Resultatet er en mer velsmakende vin, som for vinprodusentene kan bety positive anmeldelser og høyere prising av deres produkter. Membranen kan med kun mindre investeringer produseres i Norge, og gi opphav til nye norske arbeidsplasser innen vinindustrien.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid